Woorden van dank aan de heer Ben Ditters

13 juni 2017

Na de H. Eucharistieviering van zondag 11 juni in de St. Lambertus kerk te Huisseling werd de heer B. (Ben) Ditters extra in het zonnetje gezet voor zijn inzet als vrijwilliger gedurende 45 jaar.

Een dienende mens ten bate van zijn medemens en ten bate van God. Ten bate van zijn medemens is allereerst gericht naar zijn vrouw Leny en hun huwelijk. Dat moet wel goed zitten om het andere met overgave en toewijding te kunnen doen en het vol te houden.

In de zeventiger jaren heeft de heer Ditters gedurende negen jaren zich ingezet voor de gezinsbijdragen. Op verzoek van pastoor Donders, in de tachtiger jaren, om deel te nemen aan de werkgroep voor Woord- en Communiediensten heeft de heer Ditters ruim 25 jaren daaraan gevolg gegeven. Uiteraard niet zonder onderricht. Daarnaast leverde de heer Ditters vele jaren zijn bijdrage als lector en als acoliet. Het ene vervult hij nog incidenteel, maar het andere, het acoliet zijn, nog elke zondag en bij elke uitvaart.

Verder is de heer Ditters lid van de bijbelgroep ‘De Graal’ te Ravenstein.

Hiervoor vielen een passend geschenk en woorden van dankbaarheid de heer Ditters ten deel !

Locatieraad Ravenstein en het pastorale team.

Andere berichten