Laatste Nieuws

 • Pastorie Schaijk

  De heer Harrie Boot, bestuurslid van het parochiebestuur van H. Johannes de Doper, is belast met het vastgoed van onze parochie. Zijn voorstel om de pastorie en het parochiecentrum te Schaijk samen te gaan voegen, heeft de instemming verkregen van het parochiebestuur en het bisdom. De huidige pastorie zal dusdanig...

  Lees verder

 • St. Luciakerk te Ravenstein

  WE ZIJN ER NOG NIET UIT !!! Na een lang onderzoek naar de oorzaak, gevolgen en de oplossing van het loslaten van stukken van het gestucte koepelgewelf in de St. Luciakerk zijn we er helaas nog niet uit. Waarom duurt het zo lang? In een eerste rapportage van het door...

  Lees verder

 • Trouw blijven in moeilijke tijden

  September 2018 Broeders en zusters, De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd...

  Lees verder

 • Bezinningsmiddag over Thomas Merton

  Woensdag 10 oktober 2018 te Nijmegen Op woensdag 10 oktober a.s. organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een bezinningsbijeenkomst. Deze middag zal gaan over het leven en werk van Thomas Merton, monnik en schrijver. Inleider van deze middag is Willy Eurlings. Hij vertaalde onlangs Jim Forests biografie van Thomas Merton:...

  Lees verder

 • ‘Een brug bouwen’

  Beste mensen, op 30 april j.l. maakte de parochie H. Johannes de Doper te Schaijk bekend: We stellen een groot aantal exemplaren van het boek “Een brug bouwen” van James Martin SJ gratis beschikbaar. Sindsdien zijn meer dan 90 exemplaren gratis verspreid – en niet alleen binnen de parochie. De...

  Lees verder

 • Pastorie Schaijk

  De heer Harrie Boot, bestuurslid van het parochiebestuur van H. Johannes de Doper, is belast met het vastgoed van onze parochie. Zijn voorstel om de pastorie en het parochiecentrum te Schaijk samen te gaan voegen, heeft de instemming verkregen van het parochiebestuur en het bisdom. De huidige pastorie zal dusdanig...

  Lees verder

 • Lezingenreeks: “Migratie”

  Sinds enige jaren hebben we in Europa te maken met een ‘migrantencrisis’, of misschien beter gezegd: met een ‘vluchtelingencrisis’. Deze begrippen bedoelen echter niet hetzelfde: een migrant heeft uit eigen beweging gekozen om uit zijn land te vertrekken, een vluchteling is daarentegen gevlucht uit zijn land vanwege oorlog en of...

  Lees verder

 • Nieuwe medewerker Jeugd en Jongeren Bisdom

  Vanaf 1 juni zal ik de functie van jongerenwerker in het bisdom den Bosch op me gaan nemen. Dat betekent dat wij elkaar zo nu en dan zullen gaan tegenkomen met onze werkzaamheden voor de jonge kerk. Ikzelf sta daar ook nog met een half been in, en ik kan...

  Lees verder