In onze parochie zijn drie werkgroepen actief voor de Eerste Heilige Communie, namelijk:

  • Ravenstein
  • Herpen (volgend seizoen van vieringen en voorbereidingen is 2021)
  • Schaijk

Elk jaar worden via de basisscholen de kinderen van groep 4 uitgenodigd om zich aan te melden voor de Eerste Heilige Communie.
Een uitnodiging daartoe treft u ook aan in ons parochieblad D’n Doper. Mocht uw kind geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen onze parochie, dan is dit formulier ook hieronder te downloaden en natuurlijk verkrijgbaar via het secretariaat Schaijk, Ravenstein of Herpen.

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie 2020