In onze parochie is één werkgroep actief voor het Heilig Vormsel.

 

In het voorjaar 2022 starten we weer met de voorbereidingen en vieringen voor dit Sacrament.
Voor dit werkjaar worden de kinderen van groep 8 en van het eerste jaar voortgezet onderwijs uitgenodigd.

Het aanmeldingsformulier en de informatiebrief voor ouders en vormelingen treft u onderstaand aan.
In ons parochieblad D’n Doper  en in de Arena wordt naar onze website verwezen.

Uiteraard ontvangen de basisscholen in onze parochie ook bovenstaande informatie. Mocht uw kind geen aanmeldingsformulier en informatiebrief hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen onze parochie, dan is dat ook hieronder te downloaden en natuurlijk verkrijgbaar via het secretariaat te Schaijk, Ravenstein of Herpen.

 

Het formulier om uw kind aan te melden voor 2022 treft u onderstaand aan.

Aanmeldingsformulier Heilig Vormsel 2022

Informatiebrief voor ouders en vormelingen Heilig Vormsel parochie 2022