Het Heilig Vormsel

Informatie over de voorbereidingen op het sacrament van het Heilig Vormsel

Graag nodigen wij de kinderen van groep acht uit, samen de mooie stappen te zetten om het sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.

Wij willen als werkgroep jou die handvatten, de sacramenten, aanreiken met wat die te bieden hebben in en voor jouw leven. Die handvatten leren is één maar ze ook nog gaan toepassen is twee.

Daarom krijgen de bijeenkomsten over het geloof ook thema’s mee als ‘hoe zorg ik voor elkaar’, ‘vergeven’, ‘keuzes maken’, ‘aso gedrag’, ‘oorlog’, maar ook een heuse escape room. Kortom leren en plezier hebben. Je gaat dat doen met andere vormelingen maar ook met tieners van 10Together.

De informatieavond voor ouders en vormelingen is op 18 april. Aanvang 20.00 uur tot 21.00 uur. Plaats: Zaaltje achter de pastorie in Herpen aan de Alard van Herpenplein 7.

Het aanmeldingsformulier en de informatiebrief met data voor ouders en vormelingen treft u onderstaand aan.
In ons parochieblad D’n Doper en in de Arena wordt naar onze website verwezen.

Uiteraard ontvangen de basisscholen in onze parochie de uitnodiging voor deelname.

Vragen?

Mail naar reelstca@gmail.com, diaken René Lamers

 

Werkgroep Heilig Vormsel & 10Together
Annieke Kuipers
John Loeffen
Pastoor Jacques Grubben
Diaken René Lamers

 

Informatie Vormselbijeenkomsten 2024

Algemeen Aanmeldingsformulier H. Vormsel