In onze parochie zijn drie werkgroepen actief voor het Heilig Vormsel, namelijk:

  • Ravenstein
  • Herpen
  • Schaijk

Elk jaar worden via de basisscholen de kinderen van groep 8 uitgenodigd om zich aan te melden voor het Heilig Vormsel.
Een uitnodiging daartoe treft u ook aan in ons parochieblad D’n Doper.
Mocht uw kind geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen onze parochie, dan is dit formulier ook hieronder te downloaden en natuurlijk verkrijgbaar via het secretariaat te Schaijk, Ravenstein of Herpen.

Aanmeldingsformulier H. Vormsel 2019