In onze parochie is één werkgroep actief voor het Heilig Vormsel

Binnenkort ontvangen we een nieuw programma als voorbereiding op het H. Vormsel.

We willen met het starten van de bijeenkomsten geen overlap krijgen met de bijeenkomsten van de communie, zoals dat al jaren plaatsvind.

De uitnodiging voor deelname aan de voorbereidingen van dit Sacrament zal voor de zomervakantie uitgaan.
De viering voor het H. Vormsel zal plaatsvinden in het najaar.
De kinderen van groep 8 en het eerste jaar vervolgonderwijs zijn van harte welkom.
De start van de voorbereidingen kan plaatsvinden voor de zomervakantie.

Het aanmeldingsformulier en de informatiebrief voor ouders en vormelingen zullen op onze website geplaatst worden.
Verder zal er publiciteit zijn in ons parochieblad D’n Doper , in de Arena en worden de basisscholen binnen onze parochie geïnformeerd.

Mocht uw kind geen aanmeldingsformulier en informatiebrief hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen onze parochie, dan treft u die aan op onze website en zijn die verkrijgbaar via het secretariaat te Schaijk, Ravenstein of Herpen.

Mochten er vragen zijn dan verneem ik die graag.
Alle goeds toegewenst.

Diaken René Lamers
reelstca@gmail.com