In onze parochie is één werkgroep actief voor het Heilig Vormsel.

 

In het voorjaar 2023 starten we weer met de voorbereidingen en vieringen voor dit Sacrament.
Voor dit werkjaar worden de kinderen van groep 8 uitgenodigd. Voor de kinderen in het vervolgonderwijs neem dan contact op met diaken René Lamers.

Het aanmeldingsformulier en de informatiebrief voor ouders en vormelingen treft u onderstaand aan.
In ons parochieblad D’n Doper  en in de Arena wordt naar onze website verwezen.

Uiteraard ontvangen de basisscholen in onze parochie ook bovenstaande informatie. Mocht uw kind geen aanmeldingsformulier en informatiebrief hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen onze parochie, dan is dat ook hieronder te downloaden en natuurlijk verkrijgbaar via het secretariaat te Schaijk, Ravenstein of Herpen.

Het formulier om uw kind aan te melden en de informatiebrief voor 2023 treft u onderstaand aan.

Informatiebrief ouders Heilig Vormsel 2023

Aanmeldingsformulier Heilig Vormsel 2023