Onderstaand treft u het vieringenrooster aan.

Dit rooster is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.
De wijzigingen van de maatregelen van het RIVM en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen kunnen daarop van invloed zijn.
Laatst genoemden treft u aan op deze website en op de website van ons bisdom www.bisdomdenbosch.nl.

Voor de vieringen in de kerken geldt de komende tijd:

 • De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

  De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

 • Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.  Op basis van het bovenstaande is het onderstaande van toepassing:
  Schaijk: 10 koorleden | Reek: 9 koorleden | Herpen: 11 koorleden | Huisseling: 6 koorleden | Deursen: 5 koorleden | Demen: 7 koorleden | Neerloon: 5 koorleden | Overlangel: 4 koorleden.
 • De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

  De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

  Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

Het overzicht van de vieringen kunt u ook vinden op de middelste bladzijden van de laatste uitgave van ons parochieblad.

Vieringenrooster 2e helft 2021

 

 

Locatie Schaijk

EUCHARISTIEVIERINGEN:
H. Antonius Abt kerk – Schaijk
– maandag tot en met vrijdag 09.00 uur
– zaterdag 17.30 uur
– zondag 09.30 uur

Aanbidding Schaijk
– vanaf vrijdag 10 september zal er in de kerk van Schaijk – in principe – op elke tweede vrijdag van de maand om 19.00 uur Aanbidding zijn, voorgegaan en met een Bijbelse meditatie door pastoor Spiertz. In eerste instantie zal de Aanbidding tot 19.45 uur duren.

H. Antonius Abt kerk – Reek
– zaterdag 19.00 uur (2e en 4e week)

Locatie Neerloon

Attentie:

Als het koor Forte Vicante zingt is de aanvangstijd van de H. Eucharistieviering om 11.00 uur.

Als het samenzang is dan is de aanvangstijd van de H. Eucharistieviering om 09.30 uur.

EUCHARISTIEVIERINGEN:
H. Antonius Abt kerk – Overlangel
– zondag 11.00 uur (1e en 3e week)
St. Victor kerk – Neerloon
– zondag 11.00 uur (2e en 4e week)

Locatie Ravenstein

EUCHARISTIEVIERINGEN:
St. Lucia kerk – Ravenstein (tijdelijk gesloten)
– vieringen tot nadere berichtgeving naar St. Lambertus kerk te Huisseling
St. Josef kapel – Ravenstein
– woensdag 09.30 uur (1e week) (In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus tot nadere berichtgeving geen vieringen)
St. Lambertus kerk – Huisseling
– zondag 11.00 uur
St. Vincentius kerk – Deursen
– zaterdag 19.00 uur (3e week)
St. Willibrordus kerk – Demen
– zaterdag 19.00 uur (1e week)

Locatie Herpen

EUCHARISTIEVIERINGEN:
St. Sebastianus kerk – Herpen
– vanaf maandag 30 augustus: maandag tot en met vrijdag 19.00 uur
– zaterdag 19.00 uur
Zorgcentrum Maasland (voor bewoners) – Herpen
– vrijdag 19.00 uur