Onderstaand treft u het vieringenrooster aan.

Dit rooster is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.
De wijzigingen van de maatregelen van het RIVM en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen kunnen daarop van invloed zijn.
Laatst genoemden treft u aan op deze website en op de website van ons bisdom www.bisdomdenbosch.nl.

Vieringenrooster december 2021 i.v.m. uitbreiding maatregelen corona

 

Indien vieringen na 17.00 uur weer zijn toegestaan na het eerste weekend van 2022 is onderstaand schema van toepassing:

Vieringenrooster 1e helft 2022

 

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

Voor de vieringen in de kerken geldt de komende tijd:

  • Door de 1,5 meter afstand geldt weer de maximale capaciteit personen per kerk: Schaijk 70 | Herpen 65 | Reek 52 | Huisseling 50 | Deursen 40 | Demen 40 | Overlangel 30 | Neerloon 28.
  • Volkszang is met ingang van 25 september toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling: 1,5 meter afstand, in zigzagformatie. Verder aandacht voor ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.  Op basis van het bovenstaande is het onderstaande van toepassing:
    Schaijk: 10 koorleden | Reek: 9 koorleden | Herpen: 25 koorleden | Huisseling: 6 koorleden | Deursen: 5 koorleden | Demen: 7 koorleden | Neerloon: 5 koorleden | Overlangel: 4 koorleden.
  • De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Het overzicht van de vieringen kunt u ook vinden in de laatste uitgave van ons parochieblad.

 

Locatie Schaijk

EUCHARISTIEVIERINGEN:
H. Antonius Abt kerk – Schaijk
– maandag tot en met vrijdag 09.00 uur
– zaterdag 17.30 uur
– zondag 09.30 uur

Aanbidding Schaijk
– vanaf vrijdag 10 september zal er in de kerk van Schaijk – in principe – op elke tweede vrijdag van de maand om 19.00 uur Aanbidding zijn, voorgegaan en met een Bijbelse meditatie door pastoor Spiertz. In eerste instantie zal de Aanbidding tot 19.45 uur duren.

H. Antonius Abt kerk – Reek
– zaterdag 19.00 uur (2e en 4e week)

Locatie Neerloon

Attentie:

Als het koor Forte Vicante zingt is de aanvangstijd van de H. Eucharistieviering om 11.00 uur.

Als het samenzang is dan is de aanvangstijd van de H. Eucharistieviering om 09.30 uur.

EUCHARISTIEVIERINGEN:
H. Antonius Abt kerk – Overlangel
– zondag 11.00 uur (1e en 3e week)
St. Victor kerk – Neerloon
– zondag 11.00 uur (2e en 4e week)

Locatie Ravenstein

EUCHARISTIEVIERINGEN:
St. Lucia kerk – Ravenstein (tijdelijk gesloten)
– vieringen tot nadere berichtgeving naar St. Lambertus kerk te Huisseling
St. Josef kapel – Ravenstein
– woensdag 09.30 uur (1e week) (In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus tot nadere berichtgeving geen vieringen)
St. Lambertus kerk – Huisseling
– zondag 11.00 uur
St. Vincentius kerk – Deursen
– zaterdag 19.00 uur (3e week)
St. Willibrordus kerk – Demen
– zaterdag 19.00 uur (1e week)

Locatie Herpen

EUCHARISTIEVIERINGEN:
St. Sebastianus kerk – Herpen
– vanaf maandag 30 augustus: maandag tot en met vrijdag 19.00 uur
– zaterdag 19.00 uur
Zorgcentrum Maasland (voor bewoners) – Herpen
– vrijdag 19.00 uur