Priesterschap

De verbondenheid met God in Jezus Christus wordt in de Kerk bemiddeld door mannen die, zoals de apostelen, door de bisschoppen als hun opvolgers, daartoe  gewijd en gezonden zijn: als bisschop, als priester van Christus of als diaken ten dienste van de Heer en Zijn Kerkgemeenschap.

De wijding vindt altijd plaats tijdens een eucharistieviering vanwege de nauwe band tussen de eucharistie en het sacrament van de wijding. Na de wijding oefent de bisschop, priester of diaken voor de eerste keer zijn dienst uit.

De wijding vindt plaats na de liturgie van het Woord en voor de liturgie van de Eucharistie. De kern van de wijding is de handoplegging van de bisschop in stilte en het wijdingsgebed. Daardoor wordt aan de wijdeling de gave van de heilige Geest gegeven voor zijn ambt.

Roeping voor het Priesterschap?

  • Wie ben ik?
  • Wat moet ik doen met mijn leven?
  • Wat is mijn Roeping?

Heb je deze vragen ook wel eens. Je vraagt je dan af: moet ik doorgaan op de weg die ik bewandel? Moet ik niet een andere weg inslaan?
Is er iets anders, dat “meer” betekenis aan mijn leven geeft?

Is er “meer” voor mij?

Het zou kunnen zijn dat je meer belangstelling krijgt voor geloof en Kerk, voor God en zijn relatie met de mensen. In dat geval groeit er (misschien) bij jou een bijzondere roeping: een leven als priester in dienst van God en de mensen. Zo’n roeping kan zich uiten als een verliefdheid of als een diep verlangen om jezelf steeds meer met geloofszaken bezig te houden. Dit roept nog veel vragen op.

Hoe krijg ik duidelijkheid?

Om te ontdekken in welke richting jouw roeping gaat, moet je naar je hart blijven luisteren. Heb aandacht voor de signalen die je dichter bij God en zijn vrede brengen. Richt je op Jezus Christus. Je leert Hem en zijn plan met je leven beter kennen door de viering van de Eucharistie, door het lezen en overdenken van de Bijbel, door te bidden, door iedere dag te leven in zijn Geest en door gesprekken met ‘ervaren’ gelovigen, zoals priesters.

Bewaar ondertussen wat diep in je leeft als jouw geheim, tot je meer zekerheid hebt. Heb geduld en vertrouwen. God zal duidelijkheid brengen over de vraag: ‘is dat iets voor mij, priester worden?’ Priester worden doe je niet zomaar. Daarom begint onze opleiding met een spiritualiteitsjaar. Een jaar van kennismaking, bezinning en ontdekking rond vragen zoals:

  • wie ben ik als mens?
  • waar geloof ik in?
  • wat betekent de Bijbel voor mij?
  • waar kan ik God vinden?
  • wat is gebed?
  • wat is priester-zijn?