Herpen en Koolwijk

Algemeen

Secretariaat/Pastorie
Alard van Herpenplein 7
5373 AH Herpen
Openingstijden:
maandag, donderdag en vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur;
dinsdag en woensdag: van 9.00 tot 11.15 uur.
T: 0486 – 411424
E: herpen@heiligejohannesdedoper.nl

Voor overige contactgegegevens (sacramenten, misintenties, uitvaarten, koren, etc.), zie contact

Kerkbijdragen
NL31 INGB 0001 1173 87
NL90 RABO 0121 6002 54

Gemeenschapsraad
Rien Bens
Dorie van Boxtel
Jeannie Bueters
Martie Bueters
Theo Janssen
Wiela van Uden
Henriëtte van Goor

Kerken