Katholiek worden

Jaarlijks worden in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch ongeveer 50 volwassenen gedoopt. Om hen binnen te leiden in het katholieke geloof en de Kerkgemeenschap is er een traject van voorbereiding, het zogeheten catechumenaat.

Het catechumenaat – de weg van het christen worden, dat wil zeggen van het inleiden van een niet-christen in de Kerk – was in de derde en vierde eeuw uitgegroeid tot één van de belangrijkste instellingen. In die tijd wilden velen die niet gelovig waren en geen kennis hadden van de Bijbelse traditie, christen worden. Het was één van de voornaamste taken van de Kerk om mensen het ‘nieuwe’ van het geloof te leren ontdekken. Als dan later het christendom een maatschappelijke vanzelfsprekendheid wordt, verdwijnt het catechumenaat. Het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) vestigt pas weer uitdrukkelijk de aandacht op het catechumenaat als een wezenlijke opdracht van de Kerk.

Het is belangrijk dat we als Kerk oog hebben voor de uitdaging om het Evangelie in deze specifieke omstandigheden te verkondigen. Als mensen contact zoeken met de vraag hen te leren geloven, is dat een uitgelezen kans om te evangeliseren. We moeten ons daarbij realiseren dat het niet zozeer een kwestie van ‘leer’ is,  maar vooral van ‘leven’. Geloven is je leven delen met God, het is leven met God. Het gaat er niet allereerst om dat mensen heel de inhoud van het geloof vatten – daarvoor is nog tijd genoeg, een heel leven lang – maar vooral dat deze mensen iets mogen proeven van de grote rijkdom van een leven volgens het Evangelie.

Indien u een gesprek wenst voor kennismaking en informatie bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de leden van het pastorale team of met het parochiesecretariaat te Schaijk (0486-461220).