Locatie Overlangel

Algemeen
Voor misintenties: Carla van Griensven | carlavangriensven@ziggo.nl
Voor overige contactgegevens (sacramenten, uitvaarten, koren, etc.), zie contact

Kerkbijdragen
NL52 RABO 0143 1022 49

Locatieraad
Richard Govers
Gemma van Hout
Jolanda Megens
Piet Voet
Carla van Griensven

 Kerken