Overlangel, Neerloon en Keent

Algemeen
Voor misintenties en overige vragen: Carla van Griensven | vangriensvencarla@gmail.com | 06-27857773

Kerkbijdragen
NL52 RABO 0143 1022 49

Gemeenschapsraad
Richard Govers
Gemma van Hout
Jolanda Megens
Piet Voet
Carla van Griensven

Kerken