a couple of books sitting on top of a table

Ziekenzalving

Ziek worden

Door ziekte en ouderdom worden wij geconfronteerd met de kwetsbaarheid en eindigheid van ons leven. Je wordt daardoor steeds meer op jezelf teruggeworpen. De zieke voelt zich soms eenzaam, angstig, neerslachtig of opstandig. Wanneer het lijden – naar lichaam en/of geest – de mens treft, dan zoeken wij juist Gods kracht en nabijheid.

In de christelijke gemeenschap heeft de zorg voor zieken en kwetsbaren altijd een hoge prioriteit gehad. Jezus zelf was voortdurend gericht op het heil van de zieken en de zwakken. Als een mens ernstig ziek is, wil Jezus dat leed en die pijn meedragen, en de zieke nabij zijn en sterken met Zijn sacrament. Wie zijn leven aan Christus toevertrouwt, mag vertrouwen op Gods bijstand, ook in ziekte en stervensnood. De Heer weet immers wat lijden is.

Wat is de ziekenzalving?

De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten van de rooms-katholieke Kerk alsmede van de orthodoxe Kerken. De ziekenzalving is bedoeld om de zieke kracht te geven, en genezing, in de mate van het mogelijke. Genezing naar lichaam, ziel en geest. En de praktijk leert dat de ziekenzalving zichtbaar veel doet met de zieke.

Indien u het Sacrament van de Ziekenzalving wenst te ontvangen dan kunt u dat aangeven bij:

  • Pastoor J. Grubben   |   06-33668615
  • Pastor P. Raaphorst   |   06-22845534

Voor meer informatie over de Ziekenzalving kunt u hieronder een brochure downloaden.

Brochure Ziekenzalving