toddler baptized

Preventiebeleid RKK

Onze parochie H. Johannes de Doper hanteert het “Preventiebeleid RKK“. Het beleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke kerk.

Het betreft:
– Antecedentenonderzoek
– Verklaring Omtrent het Gedrag (van toepassing voor het beroepskader en voor bepaalde vrijwilligers)
– Gedragscode Pastoraat
– Meldpunt, klachtencommissie en vertrouwenspersonen
– Regels voor tijdelijk in Nederland werkzame buitenlandse priesters
– Ambts- en noviciaatsopleidingen.

Hier kunt u het preventiebeleid van de RKK vinden.