St. Rochus te Deursen

26 september 2019

Geen Rochusprocessie door regen.

 

Zondag 18 augustus.
Wat was ze vereerd om als eerste vrouw in de geschiedenis van de Rochusprocessie de Rochuskaars van de Vincentiuskerk naar het Rochuskapelletje te mogen dragen.

Maar de organisatie stond die zondag in augustus voor een zwaar dilemma, want de weergoden wilden niet mee werken. Regen maakte een eind aan de droom van Bets Wiegmans-Strik, de trouwe kerkgangster uit Deursen, die zwaar teleurgesteld was dat de processie, uitgerekend nu zij uitverkoren was, niet doorging. Uiteraard was er ook grote teleurstelling bij alle vrijwilligers, die veel tijd hadden gestoken in de voorbereiding van het jaarlijkse Rochusfeest.

Tijdens de plechtige mis in de Vincentiuskerk, gaf pastoor Spiertz de talrijke kerkgangers de woorden moed, hoop en vertrouwen mee. De mis was al enige tijd afgelopen en in de kerk kwamen koffie, thee en appeltaart tevoorschijn, toen Bets Wiegmans buiten de regen zag verdwijnen. Zij besloot alsnog met enkele kinderen en volwassenen de voettocht met Rochuskaars naar de Rochuskapel te ondernemen.

In de kapel werd de kaars opnieuw aangestoken en op zijn plek gezet, waarmee Bets (75) alsnog een eigen processie beleefde, alleen zonder de pastoor, de pelgrims en zonder de vaandels, die elk jaar worden meegedragen. Harmonie OBK en drumband Dedico speelden deze keer niet op het pleintje bij de kapel, maar in de kerk van Deursen, waar velen genoten van een uitstekend sfeertje.

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd 16e Sint Rochusfeest. Met een hele groep vrijwilligers zijn we het weekend van 16-17-18 augustus bezig geweest om het Sint Rochusfeest weer goed te laten verlopen. De kapel zag er weer picobello uit, zowel van binnen als van buiten en de route zag er feestelijk uit met de vlaggetjes, die we ieder jaar weer mogen lenen van Sint Jan. Ook de kerk zag er tiptop uit en de voorbereidingen voor de koffie werden zaterdag al in gang gezet. Op zondagmorgen kwamen de vele vrijwilligers weer hun zelfgebakken appeltaart brengen. Dit jaar hebben we alle taartenbakkers een pak mix kunnen schenken en van Fruitbedrijf Bernard en Ciel van Huisseling kregen zij allen een kilo appels cadeau, wat zeer gewaardeerd werd door het bestuur maar ook door alle taartenbakkers. De appeltaarten smaakten dan ook weer heerlijk.

De Heilige mis werd gezongen door het gemengd kerkkoor uit Ravenstein, waarbij de dirigent de hele kerk betrok bij het zingen. Het indrukwekkende moment is als Dedico samen met de pastoor, de voorganger en de misdienaar binnenkomen onder prachtig trommelgeroffel.

Tijdens de heilige Mis luister ik met bewondering naar de voorbeden die 16 jaar geleden op papier gezet zijn en die nu nog steeds zo van deze tijd zijn. Kom volgend jaar maar eens luisteren en ik weet zeker dat U het met me eens bent.

Wat deze dag niet mee zat was het weer. Tot half elf hebben we zitten twijfelen over het wel of niet door laten gaan van de processie. Omdat het niet droog zou zijn als we klaar waren met de mis, hebben we besloten om de processie niet door te laten gaan. Immers onze kerkbezoekers zitten niet te wachten op een nat pak en ook voor de muzikanten is dit niet fijn.

Nadat we in de kerk de zegening van de kaars hadden gedaan en de liederen en gebeden hadden gezongen, kwam het zonnetje toch nog tevoorschijn. Nadat we de koffie met appeltaart gegeten hadden, is Kaarsendraagster Bets Wiegmans met haar familie en enkele andere parochianen toch met de kaars naar de kapel geweest. Een mooi moment wat we graag met zijn allen hadden gedaan.

Toch kijken we terug op een bijzondere dag, met veel enthousiaste vrijwilligers en enthousiaste kerkgangers en enthousiaste muzikanten. Wij kijken dan ook al uit naar volgend jaar. Hopelijk zien we jullie en je familie verschijnen. Of organiseer, net zoals de familie van Schadewijk, aansluitend een familiedag. Eerst gedenken we de overledenen, praten bij met dorpsgenoten of oud-dorpsgenoten en tenslotte sluit je af met je familie.

Verder kunnen we nog vermelden dat het bestuur van de Vrienden van Sint Rochus uitgebreid is; we heten Henny v.d. Kolk dan ook van harte welkom. Zij is al jarenlang actief betrokken bij de activiteiten in en om de Sint Rochuskapel en we zijn hier dan ook erg blij mee.

Nogmaals aan allen dank.
De Vrienden van St. Rochus

Andere berichten