Een uitnodiging voor bezinning en gesprek

13 februari 2020

Een uitnodiging voor bezinning en gesprek

 

Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach (1685-1750) zoveel mensen nog altijd diep blijft raken? Misschien is dat wel, omdat ze troost en bemoediging ervaren in de prachtige muziek van de koralen, recitatieven en aria’s.

 

De Matthäus-Passion geeft echter ook te denken. De gezongen teksten zijn geschreven als commentaar op het evangelie, maar ze blijken ook het overwegen waard voor ons eigen leven, met zijn eigen licht en donker. Zij belichten op intieme wijze het lijdensverhaal van Jezus zó, dat het verstaan kan worden als het lijdensverhaal van alle mensen.

Bach weet in zijn muzikale vertolking van de Matthäus-Passion een geestelijke ruimte te openen, waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Misschien dat dit muziekstuk daarom nog altijd op zo veel plaatsen wordt uitgevoerd in de tijd voor Pasen.

 

Onze uitnodiging: op vier middagen zullen we delen van de prachtige muziek beluisteren en daarbij de figuur en ervaringen van Petrus volgen. Zo kunnen wij samen ontdekken wat deze teksten ons te zeggen hebben, ook in 2020.

 

Data:               woensdagmiddagen  4, 11 en 25 maart en 1 april, van 14.00-16.00 uur.

Plaats:             Zorgcoöperatie Ravenstein, Voorburcht, Kasteelseplaats, Ravenstein.

Begeleiding:    Leon Teubner en Theo Gallé

Kosten:            Koffie en thee, en een vrije bijdrage voor de Zorgcoöperatie

 

U kunt u aanmelden via de Zorgcoöperatie.
Willie Peters              06 52592994
Tineke Brouwer        0486 416634
Ies van Bavel             06 30104007
ontmoeten@zorgcooperatieravenstein.nl

Andere berichten