Gebedskaartjes en catecheseboekje voor het Jaar van Gebed

8 juli 2024

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 staat in het jaar 2024 het gebed centraal.

Ter gelegenheid daarvan heeft het bisdom besloten om, zoals ze al eerder deed, een display met gebedskaartjes uit te brengen alsook een heruitgave van een boekje bij de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Jubeljaar 2025
Elke vijfentwintig jaar wordt er in de Kerk een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Zo’n jaar vraagt om een gedegen voorbereiding. Paus Franciscus heeft aan de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie gevraagd om hier een passende manier voor te vinden zodat het Heilig Jaar wereldwijd gevierd gaat worden met een intens geloof, levendige hoop en werkzame liefde.

Voorbereiding
Twee jaar van naaste voorbereiding werden door de Raad voorgesteld. Allereerst een jaar (2023) om met alle christengelovigen de constituties van het Tweede Vaticaans Concilie te (her)lezen. Deze documenten blijven ons immers oriënteren en begeleiden, opdat we als Kerk vooruitgang blijven boeken in de missie om het Evangelie met vreugde te verkondigen aan alle mensen.

Jaar van Gebed 2024
Vervolgens ook een jaar van gebed (2024) om het verlangen terug te krijgen om in de aanwezigheid van de Heer te zijn, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden, alsook Hem te danken voor de vele gaven van zijn liefde voor ons en Hem te zeggen wat er in ons hart leeft.

Om deelname van zoveel mogelijk mensen aan de voorbereiding van het Heilig Jaar in het bisdom te stimuleren, werd de folder ‘Biddend onderweg naar verzoening en hoop’ verspreid.

Gebedskaartjes
Er werd ook opnieuw een display met zestien gebedskaartjes gemaakt die via de dekens verspreid zijn over de parochies, de kloosters en zorginstellingen in het bisdom. Gebeden tot God de Vader, tot Jezus en tot moeder Maria, maar ook gebeden van geloof, hoop en liefde, gebed van een zieke en gebed om vrede.

Heruitgave catecheseboekje
Tevens is er een heruitgave verschenen van het catecheseboekje bij het gedeelte van de Catechismus van de Katholieke Kerk gewijd aan het gebed in het christelijk leven. Ook dit is via de dekens verspreid in de parochies van het bisdom. Dit boekje biedt leden van de pastorale teams materiaal om in kleine groepen bijeen te komen, om te luisteren, te lezen, met elkaar in gesprek te gaan en te bidden.

Het boekje wil –aansluitend bij de katholieke traditie en ieders persoonlijke ervaring- een systematische verdieping geven in christelijk bidden. Het materiaal is rond twaalf thema’s geordend en voorzien van vragen en opdrachten. Er kan op vele manieren met het aangereikte materiaal gewerkt worden.

Andere berichten