Bezoek BS De Vier Heemskinderen aan de St. Rochus kapel

4 juli 2024

Bezoek in de St. Rochus kapel

 

Donderdag ochtend 4 juli kwamen de groepen 3-4 en 5-6 naar de St. Rochus kapel om kennis te maken met St. Rochus.
Wie was deze bijzondere mens en wat kan hij in de tijd van nu betekenen voor ons. Diaken René Lamers vertelde over hem en beantwoordde vragen van de kinderen.

De feestdag van Rochus van Montpellier (Fr.) is 16 augustus.

In de St. Vincentius kerk te Deursen willen we het feest vieren op zondag 18 augustus om 11.00 uur.
Er is dan ook een kindernevendienst, voor de kinderen van de basisschool. Ze krijgen uitleg over Rochus en is er een knutselactiviteit met een wandelstok en sint-jakobsschelpen. De uitnodiging voor deze viering ontvingen de kinderen na hun bezoek aan deze bijzondere kapel. Natuurlijk is ieder kind van harte uitgenodigd!

Na de viering in de kerk gaan we allemaal in processie naar de St. Rochus kapel.
De processiekaars, gedragen door Riëtte van den Heuvel, zal daar een speciale plaats krijgen.

Na afloop komen we samen in en rondom de kerk om te genieten van een gezamenlijke lunch. Wees welkom!

Pastoor Jacques Grubben
Pastor Peter Raaphorst
Diaken René Lamers

Andere berichten