St. Jan de Doper kerk Neerlangel

15 augustus 2019

Zondag 15 september vindt de H. Eucharistieviering plaats in/bij de St. Jan de Doper kerk te Neerlangel om 11.00 uur. Dit is ter gelegenheid van 150 jaar her-inwijding van de St. Jan de Doperkerk(je). De H. Mis te Huisseling komt hierdoor te vervallen.

Het is dit jaar namelijk 150 jaar geleden dat het eeuwenoude romaanse St. Jan de Doperkerkje met behoud van haar tufstenen toren werd gesloopt om op de oude fundamenten plaats te maken voor het huidige neogotische zaalkerkje.

De Langelse bevolking heeft zich als goede huisvader een ware hoeder van het kerkje getoond, veelal ook verenigd in het Gilde van St. Jan. Mede hierdoor en door de inzet van velen is het kerkje voor de eredienst behouden en het gehele jaar door dagelijks open als welkome plaats van rust en gebed.

We zijn dankbaar dat deze “kleine St. Jan” door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd om hier hun geloof te beleven en zich tot op de dag van vandaag in te zetten voor het behoud van deze bijzondere plek.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons deze bijzondere gebeurtenis te herdenken.

NOGMAALS ATTENTIE: De H. Mis te Huisseling komt hierdoor te vervallen.

Andere berichten