Mededeling

18 december 2018

In de parochie van de H. Johannes de Doper wordt ook door de week elke dag de eucharistie gevierd.
Deze H. mis vindt plaats in de kerk van Schaijk.
Vanwege de pastorale noodsituatie van de tijdelijke sluiting van de St. Luciakerk in Ravenstein, zal deze stille H. mis vanaf januari 2019 op de eerste woensdag van de maand ook plaatsvinden, om 9.30 uur, in de St. Jozefkapel in de St. Luciastraat.
Voorganger is één van de priesters van het pastoraal team van de parochie.
Voor eventuele nadere informatie:
René Lamers, diaken: 06-12428322

Pastoraal team
Parochiebestuur
Locatieraad Ravenstein

Andere berichten