St. Lucia kerk Ravenstein

1 december 2017

Parochie H. Johannes de Doper
St. Lucia kerk

Ravenstein, november 2017.
Aan de bewoner,

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Sint Luciakerk te Ravenstein reeds geruime tijd gesloten is vanwege een onveilige situatie door vallend stucwerk van het plafond.
Om tot een duurzame oplossing te komen omtrent de problematiek van het plafond en om de kerk weer heropend te krijgen is door de Locatieraad Ravenstein een werkgroep samengesteld.
De werkgroep heeft zich als doel gesteld om in eerste instantie een plan van aanpak aan het parochiebestuur ter goedkeuring en uitvoering voor te leggen en om te onderzoeken wat de oorzaak is van het vallend stucwerk.
Inmiddels heeft de werkgroep, in samenspraak met diverse deskundigen, het plan van aanpak met het parochiebestuur besproken en heeft het parochiebestuur goedkeuring verleend voor uitvoering van verder verkennend onderzoek.

In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van cameratechniek om de scheurvorming in het plafond in beeld te brengen en tevens zullen er een tweetal steigers worden geplaatst om onderzoek te doen naar:
► opbouw en materiaalsamenstelling van het stucplafond
► schades aan het stucwerk (scheuren, zoutaantasting)
► schilderingen (materiaalgebruik, kleuren, vervuiling)
► beperkt onderzoek naar eventuele oude schilderingen.

Met de gegevens uit deze verkenning kan dan worden besloten of het qua veiligheid verantwoord is om tot eventuele heropening van de kerk over te gaan.
Overigens is de werkgroep niet alleen tot de conclusie gekomen dat de kerk zo snel mogelijk weer toegankelijk dient te zijn, maar is zich ook bewust van de historische waarde van het monumentale kerkgebouw en ziet het dan ook als een plicht om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Van het verdere verloop van het onderzoek zal de werkgroep u op de hoogte houden.

Parochiebestuur Heilige Johannes de Doper
De locatieraad Ravenstein e.o./ werkgroep plafond St. Luciakerk

Andere berichten