Jubileum Huisselings Koor

2 maart 2018

Thé Arts 70 jaar jaar lid van Het Huisselings Koor.
Begin november 2017 verscheen in het weekblad Regio Oss een artikel van de hand Bert van der Linden over het jubileum van Thé.
Op 19 november 2017 tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest werd Thé samen met zijn echtgenote Gerda omringd door zijn familie, pastoor Spiertz en de koorleden,
feestelijk gehuldigd met zijn jubileum. Het was een vriendschappelijke, warme bijeenkomst.

Een uitzonderlijk jubileum! Voor zo’n lange staat van dienst heeft de Gregoriusvereniging, waarvan wij als kerkkoor lid zijn, geen eretekenen beschikbaar.
Bij eerdere gelegenheden ontving Thé de passende onderscheidingen. Toen hij 60 jaar lid was van het koor werd hem de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
geschonken.  Deze keer hebben wij als koor zelf vorm gegeven aan een herinnering.  Onze plaatselijke edelsmid vervaardigde een fraaie plastiek in zilver, en door leden van het koor werd een collage van foto’s rond de persoon van Thé uit de kronieken van het koor samengesteld, op een cd gezet en tijdens de feestbijeenkomst geprojecteerd. Dat was heel bijzonder.
Wij hopen dat Thé Arts nog lang lid mag blijven van ons Huisselings Koor.

Henk Vissers, voorzitter.

Andere berichten