Einde Gemengd Koor 4 D’s nu definitief

15 januari 2018

Op de dag van patroonheilige St.Cecilia, zaterdag 18 november, is het Gemengd Zangkoor 4 D’s definitief opgehouden te bestaan. Vele tientallen jaren zorgde het koor tijdens plechtige missen, uitvaarten en andere bijeenkosten voor de muzikale omlijsting. Het laatst nog tijdens de Rochusviering in Deursen. Doordat er al vele jaren geen jong bloed meer bij het koor kwam was men genoodzaakt te stoppen.
Vroeger hadden Demen en Deursen elk een eigen koor, maar de te weinig of geen jonge aanwas stuurde de toenmalige pastoor Joep van Gaalen aan om samen verder te gaan. Dat gebeurde in 2005. Eerst wilden de koren niet, omdat men toch veel waarde hechtte aan een eigen identiteit. Maar uiteindelijk zijn de twee koren samen gaan zingen, eerst onder leiding van Gerrit van Rossen en later tot het einde was Bert van Dreumel dirigent.
En dan was er dat weekend het afscheidsfeest met een serieus tintje, maar ook met een lach. Tijdens die bijeenkomst werd Sjaan van Huisseling in het zonnetje gezet, omdat zij het langst lid van het 13-koppige koor was met maar liefst 50 ‘dienstjaren’. Diaken René Lamers noemde Sjaan een echte moederkloek, een bruggenbouwer en zij vervulde en vervult vele functies binnen de gemeenschap en de kerk, dat deze echte Diedense enkele jaren geleden een Koninklijke onderscheiding opleverde. Uit handen van de diaken ontving Sjaan een speldje met het getal 50 erop, dat ze op de Gregorius-onderscheiding, die zij tien jaar geleden ontving, mocht spelden.
Sjaan zelf over het opheffen van het zangkoor: “Ik vind het toch wel heel erg, dat het zover is gekomen. Het geeft je een gevoel van onmacht dat je samen niet meer verder kunt. Heel jammer.”

Bron: Nieuwsblad Over d’n Dam

Andere berichten