Aktie Kerkbalans 2024 “Geef voor uw kerk”

26 januari 2024

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank als u onze parochie steunt met uw betrokkenheid en uw financiële bijdrage.
Dankzij u zijn onze kerken een plek van betekenis voor de parochianen van onze parochie
H. Johannes de Doper en daarmee voor alle geloofsgemeenschappen in de dorpen die tot onze parochiële eenheid behoren. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.
Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Als gevolg van allerlei omstandigheden zijn de inkomsten de afgelopen tijd ernstig teruggelopen. Sterke inflatie en torenhoge energierekeningen komen daar nog weer eens overheen.

 

 

 

De kerk ontvangt geen enkele subsidie en kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van vele medeparochianen, van mensen zoals u. Hopelijk blijven we verlost van nieuwe crisissituaties à la corona en kan er weer gewerkt worden aan een gevarieerd programma Parochiële Activiteiten. Via onze website www.heiligejohannesdedoper.nl en ons parochieblad ‘D’n Doper’ houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Dankzij uw gift blijft uw kerk een plek van betekenis en verbinding. Uw betrokkenheid wordt ten zeerste gewaardeerd.

Graag willen wij u nog wijzen op de mogelijkheden tot belastingaftrek onder het kopje Te uwer informatie.
U kunt ook veilig een bedrag overmaken door gebruik te maken van de QR-code.  Hartelijk dank!
NB: Wellicht ten overvloede wijzen wij u graag ook op een artikel in ons parochieblad D’n Doper over de financiële situatie van onze parochie.

Met vriendelijke groeten,
De gezamenlijke locatieraden en de werkgroep Kerkbalans

 

Locaties parochie H. Johannes de Doper:
– Adressen secretariaten en banknummers

Locatie: Herpen – Koolwijk

Secretariaat: Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen
Banknummer NL31 INGB 0001 1173 87 t.n.v. R.K.-parochie
H. Johannes de Doper (locatie Herpen).
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Martie Bueters

Locatie: Neerloon – Overlangel – Keent

Secretariaat: Pastorie Neerloon, Loonsestraat 2, 5356 PB Neerloon
Banknummer NL 52 RABO  0143 10 22 49 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de Doper   (locatie NOK)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Voet

Locatie: Ravenstein – Huisseling – Deursen – Dennenburg – Neerlangel – Demen – Dieden

Secretariaat: Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein T: 06-48648827
Banknummer Ravenstein NL24INGB 00011167 37 of NL80 RABO 0143 1022 30 t.n.v.   RK-parochie H. Johannes de Doper (locatie Ravenstein-Huisseling)
Banknummer Deursen NL08 RABO 0143 1022 65 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de   Doper (locatie Deursen-Dennenburg-Neerlangel)
Banknummer Demen NL37 RABO 0143 1108 61 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de Doper   (locatie Demen-Dieden)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Dekkers

Locatie: Schaijk – Reek

Secretariaat: Pastoor v. Winkelstraat 1 – 5374 BG Schaijk
Banknummer Schaijk: NL 88 RABO 0146303377
Banknummer Reek: NL 11 RABO 0143200763
t.n.v. RK-parochie H. Johannes de Doper (locatie Schaijk-Reek)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Rinus van den Heuvel (coördinator)

Voor alle locaties:
E-Mail:  finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Website:  www.heiligejohannesdedoper.nl

 Te uwer informatie:

Uw bijdrage aan de parochie komt in aanmerking voor belastingaftrek!
Deze aftrek voor goede doelen is echter enkel van toepassing als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften hebt. Heel veel mensen halen dat niet en lopen de aftrek daarom mis. Als u van plan bent de komende vijf jaar de parochie financieel te ondersteunen, is het te regelen dat het bedrag volledig aftrekbaar is. De formaliteiten hiervoor kunnen helemaal zonder kosten door de parochie worden verzorgd. Als u hiervoor kiest, kunt u ook – zonder dat het u iets extra kost – de parochie voor een aanzienlijk hoger bedrag ondersteunen. Indien u het bedrag gelijk houdt, gaat het u minder kosten omdat de belasting dan meebetaalt. Het secretariaat helpt u graag als u meer wilt weten of hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren.

 

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen di-, wo-, do-, vrijdag voormiddag met de administratie 0486-461220.

Andere berichten