Advent | digitale adventsretraite

Zondag 29 november is de eerste zondag van de advent.   Een periode breekt aan waarin je jezelf voorbereidt en uitziet naar de komst van het Kerstkind, Jezus Christus. Het bijwonen van de vieringen om daar samen naar toe te leven is voor velen al jaren een vanzelfsprekendheid. Dat hoort...

Lees verder

Aangepast Vieringenrooster

In verband met het Corona virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen van het RIVM en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen (zie ‘Over ons’ en tabblad ‘Corona-dossier’) is het vieringenrooster voor de maanden november en december aangepast. Het betreft met name dat er geen koren zingen en het aantal...

Lees verder

FEEST IN EEN DONKERE TIJD

Beste broeders en zusters, Velen van u zullen het met mij eens zijn dat onze tijd lastig en duister is. De coronacijfers zijn hoog en de samenleving is voor een deel weer tot stilstand gekomen. Steeds luider klinken opnieuw de zorgelijke verhalen uit onze ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Niet weinig mensen...

Lees verder

Webinars vanaf 5 februari 2021

Fratelli tutti Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld. Verken in negen bijeenkomsten de belangrijkste aspecten van deze encycliek in het licht van hedendaagse thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap. Aanmelden: www.tiu.nu/FratelliTutti

Lees verder

E.H.C. en H.V.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus laat het nog enige tijd op zich wachten om voor het jaar 2021 een planning te kunnen maken voor de kinderen die het sacrament van hun Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel willen ontvangen. In onze Nieuwsbrief, waarvoor u zich aan kunt...

Lees verder

‘Fratelli tutti’: In gesprek met bisschop De Korte

Op zaterdag 3 oktober ondertekende paus Franciscus in Assisi zijn sociale encycliek ‘Fratelli tutti’. Sinds het verschijnen van Rerum novarum (1891) hebben opeenvolgende pausen dergelijke ‘rondzendbrieven’ geschreven. “De Kerk heeft altijd sinds de Industriële Revolutie geprobeerd met dit soort teksten de samenleving een spiegel voor te houden: probeer correcties aan...

Lees verder

Gebedspodcast ‘Bidden Onderweg’

Een echte aanrader voor jong en oud! – Elke dag geestelijke voeding ontvangen met overdenking, rust en meditatie. – Ken jij de gebedspodcast ‘Bidden Onderweg’? – Het is een dagelijkse podcast van ruim tien minuten. Met bijbellezing, muziek en reflectie, geïnspireerd op de ignatiaanse spiritualiteit. – Check de app voor...

Lees verder

VEILIG BIJ GOD

Allerheiligen / Allerzielen 2020 Broeders en zusters, Over enkele dagen vieren wij opnieuw Allerheiligen en Allerzielen. Wij naderen de maand november. Het weer is guur en de dagen worden snel korter. De vele bladeren in onze straten tonen de vergankelijkheid van de natuur. In deze coronatijd zullen de komende vieringen,...

Lees verder

Regeling Allerzielen vieringen

Als u een viering in onze parochie bij wilt wonen dan gelieve u vooraf te reserveren bij één van de secretariaten te Schaijk, Herpen of Ravenstein of bij de pastorie te Neerloon. Wij willen u met name attenderen op de Allerzielen vieringen, die vanwege het maximaal aantal van 30 personen...

Lees verder