Wereldjongerendag 21 november 2021!

In het voorjaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dé Wereldjongerendag van het jaar te verplaatsen van Palmzondag naar het feest van Christus Koning, op 21 november. Het motto voor deze dag is ontleend aan de Handelingen van de Apostelen: “Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt...

Lees verder

Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen en bereiden zich voor op aanscherping

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. De...

Lees verder

Synode 2021-2023

Luisteren naar wat Gods Geest zegt: voorbereiding op een synode     “Op 17 ok­to­ber wordt in alle bis­dom­men van de wereld het Synodaal proces geopend van consul­ta­tie ter voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode van 2023 die over synodali­teit zal gaan.” Die aankondiging is voor gewone gelovigen uiteraard iets waar alleen...

Lees verder

Jaarprogramma JBDB 2021-2022

Op zoek naar de ontmoeting? Op zoek naar verdieping? Op zoek naar leeftijdsgenoten om dat samen te delen en te ontdekken? Onderstaand het jaarprogramma van Jong Bisdom Den Bosch Nieuwsgierig of gewoonweg een vraag… Neem contact op met het team JBDB    

Lees verder

Bijbel, bitterballen, bier!

De eerste datum voor een verdiepingsavond door Jong Bisdom Den Bosch is geprikt: op donderdagavond 21 oktober willen we samenkomen rondom de Bijbel. Het praktisch gebruik van de Bijbel om te ontdekken dat de Bijbel niet is om gelezen te worden, maar om in jou ontvangen te worden. We kennen...

Lees verder

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om...

Lees verder

Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk vanaf 25 september

15 september 2021 De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.  ...

Lees verder

De Wereldjongerendagen beginnen nu!

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal....

Lees verder

HET NIEUWE NORMAAL IN ZICHT

Broeders en zusters, Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van Bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas...

Lees verder