Familievieringen van start

23 november 2022

Lach, Leef en Geloof

Vorig jaar zijn we binnen onze parochie, de Heilige Johannes de Doper, gestart met het Familiepastoraat. Hierin worden we begeleid en ondersteund door het Bisdom.

Nu zult u denken: wat houdt het Familiepastoraat in, wat kan dat voor mij betekenen?

Met het Familiepastoraat willen we binnen onze parochie een plaats zijn waar je als gezin het geloof kunt verkennen en bespreken. En vooral beleven, ervaren door te doen.

Familiepastoraat is een veilige plaats. De kinderen leren er over geloof. De kindernevendienst heeft er een belangrijke plek. Ook de vieringen rondom de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn onlosmakelijk verbonden. Ouders worden mét de kinderen meegenomen om zich te verdiepen. Alle vragen mogen worden gesteld, ook heikele kwesties hebben er een plaats.

Binnen het Familiepastoraat willen we iedere eerste zondag van de maand een viering hebben, sámen met de kinderen. Het is een warme, toegankelijke viering, waar mensen van alle leeftijden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Er is ruimte voor stilte, ruimte voor eigen gebed, bezinning. De taal is begrijpelijk. Dit mag een zoektocht zijn.

Vanaf 6 november aanstaande is er elke eerste zondag van de maand een eucharistie gericht op families. We nodigen iedereen uit om mee te vieren.
De eerste twee vieringen vinden plaats in de kerk van Huisseling om 11.00 uur.
Na de viering komen we samen voor een kopje koffie en is er nog een activiteit voor de kinderen.

Familiepastoraat: samen de eucharistie vieren, maar er is meer.

Ook buiten de vieringen om is er familiepastoraat. Hier zijn we vorig jaar al mee gestart. Zo hebben we zeer geslaagde advent bijeenkomsten gehad in Overlangel en een mooie bijeenkomst in Deursen in het kader van Palmzondag, waar kinderen kaarten met palmtakken hebben gemaakt voor ouderen en zieken in onze omgeving. Er was ook een bijzondere beleving van de goede week en we zijn onder begeleiding van diaken Rene Lamers op gezinsbedevaart naar Peerke Donders geweest.

In de 4 weken voor kerst willen we ook dit jaar heel graag weer in Overlangel samenkomen om stil te staan bij de advent periode. De informatie hierover volgt te zijner tijd via diverse kanalen.

Wees welkom en we hopen elkaar te mogen begroeten. Mocht je vooraf nog vragen hebben. Laat het ons dan weten.

René Lamers, Diaken reelstca@gmail.com

John Loeffen, lid familiepastoraat jloeffen80@gmail.com

Andere berichten