Twee kerstactiviteiten van samenkomen

22 december 2022

De ‘Levende Kerststal’ en ‘Kerstverhaal’

Vanmiddag en avond waren bij twee kerstactiviteiten onze herbergen te Schaijk en Reek
zeer goed bezocht. In Reek was er nog net voldoende ruimte voor Jozef en Maria.
In de H. Antonius Abt kerk te Schaijk werd het kerstverhaal gelezen, uitgebeeld als
‘Levende Kerststal’ en met muzikale klanken door het koor Schalmei omringt.
In de H. Antonius Abt kerk te Reek werd het kerstverhaal gespeeld en gezongen door
de 140 leerlingen van basisschool de Kreek’l.
Het was fantastisch om in de opgang naar Kerstmis dit met elkaar te delen.
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Kijk voor de kerstvieringen in onze parochie op de website
Voor jong en oud….familiepastoraat!
Diaken René Lamers
Bezoek ook onze facebook pagina ‘Parochie Heilige Johannes de Doper’

Andere berichten