Studeren aan het Sint-Janscentrum

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne leven van de gemeenschap af met passages die handelen over het leven van deze gemeenschap naar buiten. Een aantal gebeurtenissen situeren zich als het ware in het huis van de...

Lees verder

Kevelaer Bedevaart voor dit jaar afgelast

Het blijft iets bijzonders houden, ik bedoel als je op de lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens veel sneller vooruit en ik kijk dan met een meewarige glimlach opzij naar mensen, die de menselijke lopende band bewust ontlopen of vergeten. Een elektronische vrouwenstem boven je hoofd waarschuwt, dat...

Lees verder

Woorden van inspiratie

Op zoek naar woorden van inspiratie? Zo trof ik vanochtend op de St. Gerarduskalender (www.kloosterwittem.nl) het volgende aan: “Elke dag brand ik verder op van nieuwsgierigheid waartoe God mij heeft geschapen.” Hoe passend bij de bijbellezing van vandaag uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 14, verzen 1 tot en met...

Lees verder

Maria en de coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de...

Lees verder

Roepingenzondag 2020

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2020 is dat op (2 en) 3 mei. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar...

Lees verder

Meimaand Mariamaand: hoe zat dat ook alweer?

Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria feestelijk wordt geëerd. Maar waar komt die devotie eigenlijk vandaan? Hoe is dat gebruik ontstaan? En op basis van welke bronnen? Met enige goede wil kun je een enkele aanzet aanwijzen in de middeleeuwen, maar van volksdevotie is nog...

Lees verder

Zesde woord ter bemoediging

Een klein feest in een onzekere tijd. Afgelopen zaterdag, het feest van de heilige Marcus, was ik in het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch. De reden was bijzonder. Ik mocht broeder Jan ter Maat ofm tot diaken wijden. Broeder Jan is op weg naar zijn priesterwijding in het najaar....

Lees verder