Afscheid pastoor H. Spiertz

20 maart 2023

Beste mensen,

Met ingang van 1 mei 2023 is pastoor H. Spiertz door bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte benoemd tot pastoor van de parochie H. Drie-eenheid te Nijmegen. Hij volgt in deze parochie Jacques Grubben op, die de omgekeerde weg bewandelt: hij wordt per 1 mei 2023 pastoor in onze parochie H. Johannes de Doper te Schaijk.

Het afscheid van pastoor Spiertz zal plaatsvinden op zondag 30 april 2023 in de H. Antonius Abtkerk te Schaijk. Tijdens de H. Eucharistieviering om 9.30 uur zal aandacht worden besteed aan zijn afscheid. Na deze viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van de pastoor te nemen.

Als afscheidscadeau stelt pastoor Spiertz een financiële bijdrage op prijs die bestemd is: 1. Kerk in Nood t.b.v. de slachtoffers van de natuurramp in Syrië en Turkije, op rekeningnummer NL27 ABNA 0503 0402 31, of 2. Kerk in Nood t.b.v. de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne, op rekeningnummer NL27 ABNA 0503 0402 31.

U bent van harte uitgenodigd om bij het afscheid van pastoor H. Spiertz aanwezig te zijn. Heel welkom!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur van de parochie H. Johannes de Doper te Schaijk

Andere berichten