Wijziging pastoraal team

12 maart 2023

Een belangrijke mededeling over de samenstelling van het pastoraal team.

 

De bisschop, Mgr. dr. Gerard de Korte, heeft onze pastoor Harald Spiertz MA gevraagd in een andere parochie een nieuwe benoeming te aanvaarden.

Na deze vraag van de bisschop goed te hebben overwogen heeft hij uiteindelijk besloten ‘ja’ te zeggen tegen deze nieuwe benoeming.

Per 1 mei a.s. wordt pastoor Spiertz door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie H. Drie-Eenheid in Nijmegen (Nijmegen-Zuid, Heilig Landstichting, Berg en Dal en Malden).

 

Het goede nieuws is dat inmiddels een nieuwe pastoor beschikbaar is voor onze parochie H. Johannes de Doper.

Per 1 mei is tot pastoor van onze parochie benoemd pastoor drs. Jacques Grubben, nu pastoor in de voornoemde parochie in Nijmegen.

Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe pastoor en heten hem graag van harte welkom in onze parochie.

Uiteraard informeren wij u binnenkort over het officiële afscheid van pastoor Harald Spiertz en over de installatieplechtigheid van onze nieuwe pastoor Jacques Grubben.

Andere berichten