Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

Maatregelen van Nederlandse Bisschoppenconferentie: Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.   Ook de voorwaarden...

Lees verder

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk...

Lees verder

Nieuw Vieringenrooster

Gezien de verdere versoepelingen vanuit het kabinet en de Nederlandse bisschoppen omtrent de ontwikkelingen rondom het Corona-virus willen we vanaf 1 juli in twee stappen het vieringenrooster wijzigen naar de dagen en tijden die we voor de crisis gewend waren. Op deze website treft u het bericht ‘Vieren na 1 juli’...

Lees verder

Vieren na 1 juli

Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli...

Lees verder

Over Mensenvissers en Verbinden

Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus Maandag 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met de Eeuwige Stad en het centrum van de wereldkerk. Het hoogfeest van Petrus en Paulus richt de schijnwerpers op twee zuilen van de vroegste Kerk. Twee...

Lees verder

Sacramentsdag 2020

BROOD VAN HET LEVEN Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis,...

Lees verder

Pastorale brief…

Terug, op weg naar…?   Opening Beste mensen, beste parochianen, beste mede-gelovigen,   Hoe gaat het met u?   Terug naar terug? “Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis (…). (…). Zij [de apostelen, Maria en de andere...

Lees verder

Pinksteren 2020

FEEST VAN DE HERSCHEPPING Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En...

Lees verder

5 jaar encycliek Laudato si’

5 jaar encycliek Laudato si’ Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze...

Lees verder