Terugblik Kevelaer 2 september

21 september 2023

Op zaterdag 2 september zijn we met de Broederschappen uit de regio Ravenstein – Oss – Veghel met drie volle bussen naar Kevelaer geweest. Ook de broederschap Wijchen – Beuningen heeft zich dit jaar bij ons aangesloten. Daarnaast zijn nog veel pelgrims op eigen gelegenheid gegaan en zo waren we uiteindelijk met zo’n 300 pelgrims te gast bij de Troosteres der bedroefden.

Het thema van dit jaar was: “Heb vertrouwen – Ik ben het” (Mt 14,27).
Een actueel thema omdat het vertrouwen in mens, kerk en samenleving steeds minder wordt. Wie en wat kan ik nog vertrouwen? In een situatie die ook voor de leerlingen van Jezus onzeker en stormachtig werd, vol dreiging en gevaar, spreekt Jezus deze hoopvolle woorden.
Om 09.45 uur arriveerden we op het Peter-Plümpe-Platz, waar alle bussen zich verzamelden en we biddend en zingend in processie naar de Pax Christie Kapel trokken. Pastoor Jacques Grubben van de parochie Johannes de Doper uit Schaijk, opende deze dag met een welkomwoord en het zegenen van de pelgrimskaars, waar de 5 broederschappen op stonden.

Om 11.30 uur was de Eucharistieviering in de Maria Basiliek, waar pastoor Grubben de hoofdcelebrant was, met als concelebranten de priesters James en Yves en de diakens Peter Buijs, René Lamers en Henk van Thiel. Blij waren we met 5 acolieten. Het koor van de H. Hart kerk uit Veghel verzorgde de gezangen.

Het was een mooie viering, waarin pastoor Grubben een prachtige preek had om hier in Kevelaer bij Maria naar troostende woorden te zoeken. Uit deze preek hebben we het belangrijkste onthouden:
De hoopvolle woorden uit het Matheus Evangelie, waarin na de wonderbare broodvermenigvuldiging Jezus tegen zijn leerlingen zegt om in een boot alvast naar de overkant van het meer te gaan. Tegen de morgen komt Jezus naar hen toe, lopende over het water. De leerlingen zien dat en raken van streek. Jezus nodigt Petrus uit om naar Hem toe te komen. Er staat een stevige storm en Petrus wordt bang. Hij begint te zinken en schreeuwt om hulp: “Heer red mij!” Terwijl Jezus zijn hand uitsteekt en Petrus vastgrijpt zegt Hij tot hem: “Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?”
Als Petrus weer in de boot zit met de leerlingen, is ook de wind gaan liggen en gaan zij voor Hem liggen en zeggen zij: “Waarlijk, dit is de Zoon van God.”

De kern van dit Evangelie is, zoals pastoor Grubben het zo mooi verwoordde:
“Luisteren, stralen en niet bang zijn”.

Als je troost zoekt, luister dan naar woorden, dan ga je weer stralen, krijg je vertrouwen en ben je niet bang om er voor uit te komen.

Ook wij hebben dat deze dag mogen ervaren.

Na de Eucharistieviering was er voor iedereen voldoende tijd om ergens een kopje koffie te drinken of te lunchen.

Om 15.00 uur konden we deelnemen aan de grote Kruisweg in het mooie Kruiswegpark. Voor de pelgrims die minder goed ter been waren, was er de Kleine Kruisweg in de Biechtkapel, waar de afbeeldingen van de kruisweg van Lourdes op een groot scherm geprojecteerd werden. Er werd samen gebeden en gezongen.

Als afsluiting was er in de Basiliek een Dankdienst met op het eind de zegening van de devotionalia. Tijdens deze dankdienst hebben we samen het Rozenhoedje gebeden met de Blijde Geheimen.

Rond 18.00 uur vertrokken de bussen richting de diverse opstapplaatsen.

We kunnen weer terugkijken op een mooie, warme en waardige bedevaart en kijken weer hoopvol uit naar 2024.

Werkgroep Kevelaer

Andere berichten