Gezinsbedevaart door Familiepastoraat

15 juli 2023

De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis
Net als voorgaande jaren organiseerde het Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen. Op zaterdag 1 juli 2023 gingen gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7! Deze ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 voerde hen langs diverse plaatsen in museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland. Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Dit jaar waren we met een mooie groep van ruim 20 personen vanuit onze parochie aanwezig.

Ook Tom Neve en zijn gezin waren erbij. We vroegen hem om een korte reactie:
“Ons hele gezin heeft die dag ondanks het weer genoten van een leuke maar ook leerzame dag. Er was veel te doen vooral voor de kinderen en ik heb er zelf ook leuke herinneringen aan over gehouden. We hebben al meteen gezegd dat we de volgende keer ook weer willen gaan. Van leerzame en leuke (knutsel) activiteiten tot verhaaltjes en als kopstuk de openluchtmis, gedaan door de Bisschop. Een leuke dag om nooit meer te vergeten.”

En dit gevoel werd breed gedragen, hopelijk gaan we volgend jaar met nog meer mensen mee.
Jong en oud! Echt de moeite waard.

Maar wat gebeurt er dan toch op zo’n dag? Lees hieronder het verslag.

De opening van de dag
Een mooie inleiding door de organisatie in de Cenakelkerk, Heilig Landstichting, waar stil gestaan werd bij de bijzondere momenten van je leven. Het leven is meer dan geboorte, meer dan alleen maar een begin. Er gebeurt van alles in een leven. En voor alle belangrijke gebeurtenissen heeft de kerk iets dat je kunt zien en dat naar iets anders verwijst wat je niet zo direct ziet. Iets waardoor je kunt ontdekken dat die belangrijke gebeurtenis ook iets heel wonderlijks is, meer is dan je vaak denkt. Er zijn wel zeven wonderlijke topjes in de kerk.
De doop verwijst naar het begin, maar waar zouden die zes andere wonderlijke topjes naar verwijzen? Naar welke andere zes belangrijke momenten van je leven? En zo gingen we op weg, op ontdekkingstocht en kwamen we spelenderwijs de 7 wonderen tegen.

De Doop
We horen allemaal ergens bij. Dat was ook zo voor Jezus. Jezus was een Joodse jongen, zo leerde Hij God kennen. Uit het verhaal dat werd verteld werd duidelijk hoe Jezus op een bijzondere manier bij God hoorde. En wij? De kinderen maakten daarna een druppel van touw en spijkers en voor de wat ouderen was er het schrijven van een mooi Hebreeuws woord.

Het Vormsel
Als vormeling ga je steeds meer zelf kiezen, zelf vormgeven nu je ouder wordt. Je kiest ervoor hierbij God een rol te laten spelen en het geloof dat je ouders je hebben meegegeven. Je spreekt bij het Vormsel zelf uit, wat je ouders voor jou deden toen je als kindje gedoopt werd. Het vlammetje van Jezus blijft branden in je hart. Hij is er altijd voor je. En je maakt met veel anderen deel uit van die grote gemeenschap rondom Jezus. Je bent nu volwassen voor de kerk, en dat betekent dat je op jouw eigen manier taakjes in de wereld op je neemt, dat je op die manier ook Jezus zult volgen. We hebben hiervoor een mooi glas- in-loodraampje geknutseld, hebben in een oude tempel stilgestaan bij hoe dat vroeger ging en voor kinderen die het leuk vonden was er het spel ‘ren je rot’.

Het Huwelijk
Een mens heeft een ander nodig. Soms één ander om heel speciaal mee door het leven te gaan. Als twee mensen veel van elkaar houden, dan kunnen ze met elkaar gaan trouwen. Om het deftig te zeggen: ze treden in het huwelijk. Tegenover God en tegenover de mensen om hen heen zeggen ze dat ze bij elkaar willen horen en dat ze goed voor elkaar zullen zorgen. Bij een huwelijk hoort feest. Er moet dan vreugde zijn. Dat wil Jezus ook. En natuurlijk ook hier hoort een leuk spel bij. De kinderen hebben hun ouders met een blinddoek een parcours laten aflopen en anderen hebben een mooie armband gemaakt.

De Wijding
We verstaan het sacrament vandaag als: het sacrament van de roeping. Iedereen wordt door God geroepen om een taak te vervullen in het leven, in de breedste zin van het woord ‘taak’. De kinderen van KOEMI speelden een stuk uit de voorstelling ‘Paulus’, waar Jezus aan Paulus in een verschijning vraagt: ‘Saulus (zo heette Paulus toen), waarom vervolg je mij?’ Het laat God niet onverschillig wat S/Paulus doet! Wat was dat bijzonder! Leuk om mee te maken en we vergaten zelfs dat het regende!

Boete en verzoening
We waren hier op een bijzondere plek. We waren op het plein voor het huis van Pontius Pilatus. Pontius Pilatus was de man die namens de Romeinen de baas was in het land van Jezus. Dit is zijn stoel. Hij besliste vanaf die stoel dat Jezus de doodstraf zou krijgen, aan het kruis. Terwijl er geen bewijs was dat Jezus iets fouts had gedaan. Een schuldige plek dus, waar we nu zijn. Hoe oud of hoe jong je ook bent, bij iedereen gaat er wel eens iets fout. Je doet iets wat niet mag of je bent onaardig tegen een ander. Maar gelukkig kan het meestal weer worden goedgemaakt. En we mogen erop vertrouwen dat God ons vergeeft. Jezus vertelde daarover een mooi verhaal. We gaan luisteren naar dat verhaal. De zoon die verloren was – Lucas 15,11-32). Ook nu werd dit weer spelenderwijs met elkaar besproken. Zo konden kinderen mozaïek maken en was er een quiz waar de kinderen aan mee konden doen.

De Ziekenzalving
In een woestijnherberg konden mensen weer bijkomen als ze na een tocht door de woestijn uitgeput waren. Daarom staan we op deze plaats stil bij mensen die uitgeput en ziek kunnen zijn, of het moeilijk kunnen hebben. Waar vinden ze dan hulp en steun? Wat geeft hen kracht? En wat kun jij doen? Het verhaal dat Jezus vertelde over hoe mensen reageerden op iemand in nood kan ons hierbij helpen.
Een Samaritaan helpt – Lucas 10:25-37
De kinderen maakten kaartjes voor mensen die onze steun wel konden gebruiken om deze na thuiskomst af te geven. Maar er was ook een leuk parcours waarin we met rollators die zieke beren zo snel mogelijk hebben mogen vervoeren.

De Eucharistie
Zonder voedsel kunnen we niet leven. Dat kan niemand. Daar staan we op deze plaats bij stil, bij gevoed worden, bij brood om van te leven. Jezus sprak verschillende keren over brood en zeker ook over het delen van brood met elkaar. En Hij noemde zichzelf ‘Brood om van te leven’. Hieronder een verhaal hierover, het verhaal over het Laatste Avondmaal. In de Eucharistieviering horen we elke keer dit verhaal. Over Jezus als het brood ten leven, dat we delen met elkaar.
Jezus deelt brood en wijn uit – Mt 26, 26-30
En ook nu weer heel leuk over gehad, door het laatste avondmaal uit te beelden, op vuur brood te bakken of lekker te rennen tijdens een spel met brood en vissen die we deelden.

 

Slotviering
En als afsluiting hebben we samen in de openlucht de eucharistie gevierd en afgesloten met frietjes.

Werkgroep Leef Lach en Geloof
Familiepastoraat

Andere berichten