Kerstconcert Herpen

16 december 2019

Afscheidsconcert Flierefluiters

Op 1e kerstdag houdt Kinderkoor de Flierefluiters om 11 uur haar afscheidsconcert in de kerk van Herpen.
Dit concert komt in de plaats van de traditionele kerstviering met musical. Er is géén mis.
U bent van harte welkom om aanwezig te zijn en met ons mee te zingen.

Na 50 jaar stopt het kinderkoor
We zagen het al een tijdje aankomen: het aantal kinderen dat meezong in het koor liep snel terug.
Hadden we in 2016 nog 36 leden, dit jaar zijn we gestart met 8 leden.
Dit leidde tot het moeilijke besluit om te stoppen als kinderkoor.
We zijn dan ook blij dat we in 2019 nog ons 50-jarig bestaan hebben kunnen vieren met onze leden.

Doorstart
Alhoewel voor diverse kinderen de verbinding met de kerk als drempel werd ervaren, denken wij dat er nog steeds genoeg kinderen zijn die van zingen houden.
Daarom gaan we onder de vlag van Jeugdtheater Spons verder met een popkoor.
Kinderen uit Herpen, Ravenstein en omgeving en Schaijk zijn van harte welkom om aan te sluiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jeugdtheaterspons@outlook.com.

Dank
Graag willen wij een aantal mensen bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt dat het kinderkoor ruim 50 jaar heeft kunnen zingen.
Dit geldt in het bijzonder voor zuster Macaria, de oprichtster van het koor.
Daarnaast alle dirigenten die het koor hebben begeleid, in het bijzonder Anke Schamp-v.d. Linden en Renske de Kleijn die dit vele jaren hebben gedaan.
Ook alle bestuursleden die door de jaren heen hebben gezorgd dat alle activiteiten konden plaatsvinden en alle ouders die hierbij geholpen hebben.
Niet in de laatste plaats willen we alle leden en oud-leden bedanken. Dankzij hun inzet hebben we jarenlang de missen in Herpen muzikaal kunnen opluisteren.

Tot slot willen wij iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund bedanken voor de fijne tijd.
We hebben met plezier de diensten opgevrolijkt.
Wij zien iedereen graag op 1e kerstdag voor een gezellige afsluiting van een mooie periode.

Het bestuur van Kinderkoor
de Flierefluiters

Andere berichten