50-jarig jubileum Gemengd Koor Herpen

15 december 2017

Na een intensieve voorbereiding hebben we een prachtig jubileumfeest gehad.
Voorafgaande aan de H.Mis werd door bestuursleden een bezoek gebracht aan mevrouw Do Vissers, die ook vanaf de oprichting koorlid is, maar nu niet meer actief. Zij wordt eind december 95 jaar en woont in een appartement aan de Wooijstraat. Namens het koor ontving zij een mooi boeket bloemen.
Het jubileum werd begonnen met een H.Mis op zaterdag 25 november om 17.30 uur. De kerk was buiten verwachting goed bezet en we hebben na afloop veel complimenten mogen ontvangen over de mooie H.Mis en liederen die we hebben gezongen.
Pastor Raaphorst, pastor Driever, die de preek voor zijn rekening nam, en diaken Lamers gingen voor in deze mis.
Betsy Pelders, die vanaf de oprichting lid was, werd gehuldigd met een gouden speld, een oorkonde en een boeket bloemen die namens de Locatieraad werd aangeboden. Ook Riet Timmers, oud voorzitster en erelid, werd in de bloemen gezet door de Locatieraad.
Nadat er nog felicitaties in ontvangst werden genomen, werd het feest voortgezet in het Kolluks Hofke, waar Betsy door het koor werd toegezongen en ook werd een mooie kaars en een boeket bloemen aangeboden.
Van het lekkere buffet werd gretig gebruik gemaakt.
Er waren veel schriftelijke felicitaties ontvangen, sommige met een geldelijke inhoud, die werden voorgelezen en ook was er een grote doos Merci die tijdens een repetitie werd uitgedeeld.
Op een grote wand werden foto’s van vroeger en nu geprojecteerd.
Er werd nog lekker nageborreld en iedereen was het erover eens dat het een geslaagd jubileum was geweest. De foto’s die op de wand werden getoond en ook de foto’s die tijdens en na de H.Mis werden gemaakt zijn op een usb-stick gezet en ieder koorlid heeft er een gekregen, zodat ze nog eens terug kunnen kijken op het mooie

Andere berichten