3e Heilige huisje te Herpen

23 mei 2017

In de uitgave van ons parochieblad D’n Doper, van afgelopen maart, werd al aangekondigd dat het 3e heilige huisje van Herpen op 30 april officieel geopend zou gaan worden, en dat hebben we inderdaad gedaan.

Het was een prachtige dag op de laatste zondag van april. De viering in de kerk begon om 9.30 uur en was zeer druk bezocht. Het was een mooie viering die goed verzorgd werd door pastor Raaphorst en diaken Lamers.  Dit werd ook mede gerealiseerd door de goede zorgen van de koster en de goede zang door een driekoppig koor.

Vanuit de kerk werd de ceremonie voortgezet vanuit de mooie locatie bij Bloesem.

Muziekvereniging Sint Hubertus ging voorop door de Buitenstraat naar de kruising bij de Wooijstraat. Een grote groep belangstellenden volgden, het beeld van Sint Rochus werd gedragen door de erven van Adriaan en Ria van Zuijlen die speciaal vanaf Delfgauw en Haarlem naar Herpen waren gekomen. Tiny Albers droeg het kruis dat hij met zo veel liefde heeft gemaakt. Bij het heilige huisje, dat versierd was met vlaggenmasten met de Nederlandse en Herpense vlag, werden beeld en kruis geplaatst en ingezegend. Zoals bij zovele gelegenheden verzorgde ook nu weer Jean-Luc van Boxtel het geluid geheel belangeloos, hartelijke dank daarvoor!

Daarna volgden er toespraken. Allereerst door wethouder Johan van der Schoot, hij legde de link naar de vele figuurlijke heilige huisjes die gesloopt worden in de huidige maatschappij. Hij is blij dat hij daarnaast ook eens een heilige huisje mag openen en spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers die dit tot stand hebben gebracht. Daarna vertelt voorzitter van Stichting Herpen in Woord en Beeld, Wil Koopmans, de wijze waarop het huisje tot stand is gekomen. Daaruit blijkt dat er veel meer werk in zit dan je op het eerste oog zou verwachten. Wederom worden de vrijwilligers en de werkgroepleden uitvoerig bedankt in het bijzijn van alle belangstellenden. Samen iets moois neerzetten is een prestatie waar je samen met tevredenheid en trots op terug kunt kijken en het schept een band, dat benadrukte Theo van Oosteren van de werkgroep. Maar het gaat niet alleen over het neerzetten, ook over het onderhoud is al nagedacht. Theo overhandigde symbolisch de sleutel aan Hugo van Rooij die samen met zijn vader Menno en Opa Tiny en Theo Klerks het onderhoud van het huisje en directe omgeving voor hun rekening nemen. De ceremoniemeester verzocht de genodigden om de festiviteiten voort te zetten bij Bloesem.

Bij Bloesem werden we ontvangen met koffie of thee en iets lekkers, de opkomst was nog groter dan de organisatie had ingeschat en na enig inschikken pasten we in het zaaltje. Ook hier waren er lezingen en voordrachten. Henk Buijks, voormalig streekarchivaris van onze regio, vertel op zijn eigen enthousiaste wijze over de geschiedenis van heilige huisjes in zijn algemeenheid en de drie van Herpen in het bijzonder. Onze lokale troubadour “Leindenbleui”, Bert van der Linden, heeft een aantal liederen ten gehore gebracht die speciaal geschreven zijn ter ere van deze gelegenheid. Treffend omschreven en met humor gebracht.

Mevrouw Henriette Thijssen-Verweijen is van de organisatie Kern met Pit, daar hebben we subsidie van gekregen, die ondersteunen waar nodig de genomineerden. De mensen van de voormalige Heidemij/Grontmij hebben veel kennis die zij graag inzetten om lokale initiatieven te laten slagen. De werkgroepleden en vrijwilligers van Stichting Herpen in Woord en Beeld werden door haar geroemd voor hun inzet, voor dit project hebben zij weinig hoeven te helpen. De Stichting heeft inmiddels veel ervaring in het realiseren van monumentjes en heilige huisjes en dat is te merken. Uiteindelijk werden de werkgroepleden vereerd met een mooie oorkonde als dank voor en herinnering aan de totstandkoming van dit derde en laatste heilige huisje.

Herpen heeft er een mooi plekje bij gekregen en door gezamenlijk een mooi feest te vieren is de gemeenschap ook een fijne herinnering rijker.

Andere berichten