Week van ontmoeting

3 juli 2017

Week van Ontmoeting (17 juni t/m 24 juni 2017) – Openingszondag

Als christenen beginnen we altijd met en bij Jezus Christus, Gods Zoon en onze Heer. Daarom werd op zaterdag 17 juni 2017 de Week van Ontmoeting geopend met een ontmoeting met Jezus Christus. Met de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, dè ontmoeting – heel persoonlijk – met Christus, maakten we een begin met de Week van Ontmoeting vol met ontmoetingen met mens én God. Tijdens de Aanbidding – in stilte, uitnodigend tot gebed – werd het bekende gebed gebeden (zie brochure) dat we zoveel mogelijk bidden bij activiteiten en vieringen, die in het kader van het jaarprogramma (zie brochure) in de parochie H. Johannes de Doper plaatsvinden. Natuurlijk vierden we, zowel op zaterdag 17 juni als op zondag 18 juni, de heilige Eucharistie.

Op deze zondag vierde de Kerk het Hoogfeest van Sacramentsdag. Nu volgen citaten c.q. delen uit de preek, die op deze zondag in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk werd gehouden.
“Je voelt je heel welkom, gekend en bemind. Je mag èr zijn. Door de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van een ander en van jou wordt een ontmoeting van jij en mij tot ‘wij’”. … “Tegenwoordigheid is actief. Anders gezegd: tegenwoordigheid is ontmoeting. Ja tegenwoordigheid is communicatie”. … “God heeft Zichzelf geopenbaard in Zijn volle liefde. Hij heeft Zich helemaal geopend, Zich volledig meegedeeld: Zijn hele leven. God is in Zijn Zoon Jezus Christus mens geworden”. … “God heeft Zich helemaal laten kennen in de Godmens Jezus. God heeft Zich – bij wijze van spreken – binnenste buiten gekeerd, om te laten zien wie Hij werkelijk is: Liefde. In Jezus kunnen we dàt zien, terugzien, herkennen, navolgen”. … “De 21 iconen, die in deze kerk tentoongesteld zijn, geven een prachtig beeld van Jezus’ liefdes-werken. God is in Jezus op geen enkele manier ‘automatisch’ aanwezig, maar altijd willend, vrij en leven schenkend, eeuwig heil brengend. Jezus is voor ons Gods volle tegenwoordigheid-in-persoon”. … “God komt in Jezus als Lichaam en Bloed tegenwoordig. Hij communiceert met ons. Hij communiceert Zichzelf uit liefde in Jezus aan en in ons. God communiceert Zijn tegenwoordigheid, zodat Hij in ons Zijn leven kan leven. Zo mogen wij ons gekend en bemind weten met een liefde die tot het uiterste gaat”. … “In de communie is God in Jezus persoonlijk in ons aanwezig. Zo diep gaat Gods liefde, Jezus’ liefde. Zo ver reikt Zijn vriendschap en genegenheid voor ons. Zo’n klein gebaar van Zijn ultieme liefdesuiting mag ons raken. Aanraken tot beweging”. … “De werkelijke ontmoeting met Jezus in de Eucharistie, en ten ultieme in de communie, mag hopelijk een vloeiende tegenwoordigheid worden, mag in ons verwerkelijkt worden”. … “Het brood en wijn voor onze medemens worden, zichtbare tekenen van Gods liefde tot redding…”.

Andere berichten