Week van de eenheid

10 januari 2018

Oecumenelezing 15 januari 2018
De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen wordt gehouden op maandagavond 15 januari 2018. Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een lezing in de Grote Kerk. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst het prikkelende thema van de woede gekozen. Woede heeft twee kanten: enerzijds is het een bron voor creativiteit en daadkracht. Anderzijds is het ook een bron voor het maatschappelijk ontwrichtende. Zo staat de onmacht tegenover de daadkracht.
ds Rikko Voorberg (bedenker van het concept Pop Up Kerk) heeft een aardig boekje over de woede geschreven, De dominee leert vloeken. Rikko Voorberg komt spreken en licht in zijn bijdrage de creatieve kant van de woede toe en maakt de verbinding met gelovig handelen: Hebben we een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
Rob Augusteijn uit ’s-Hertogenbosch zal deze avond als betrokken kerklid én vanuit zijn werkervaring op het thema reageren. Zijn stelling is dat alles wat je aandacht geeft groeit.
In het publieksgesprek kan iedereen meespreken en meedenken over de vraag hoe we als gelovige in het maatschappelijk debat omgaan met woede. Hebben we een verweer tegen de woede (of de onmacht) die er in het land leeft (en waar sommige groepen of politieke partijen garen bij spinnen)? Of geldt hier ook: we hebben een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
Weet u welkom om mee te praten en mee te denken! Voor meer informatie: ericascheenstra@gmail.com

Projectkoor voor de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing
Het is inmiddels traditie dat er een projectkoor medewerking verleent aan de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing. De repetitie vindt plaats vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de vesper. Zingt u mee? U kunt u opgeven bij Erica Scheenstra, 6446090, ericascheenstra@gmail.com.

Andere berichten