Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?

12 maart 2021

In een serie van zes Zoom-webinars reflecteren telkens twee prominenten vanuit hun eigen traditie op de vraag waar onze moraal vandaan komt. Deze serie wordt mogelijk gemaakt door het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) en Humanistisch Verbond (Vlaanderen). Het eerste ‘dialooggesprek’ vond plaats op dinsdagavond 2 maart met als sprekers Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en Dirk Verhofstadt, een Belgisch politiek filosoof en publicist (en broer van voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt). Zij gaan met elkaar in gesprek over vragen als:

  • Wat is de oorsprong van onze moraal?
  • En, hoe kunnen mensen met uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke standpunten toch harmonieus met elkaar samenleven?

Kijk hieronder het dialooggesprek terug.

Deze reeks bouwt voort op de nieuwe publicatie van historicus Martin Harlaar De getemde mens (Uitgeverij Gompel&Svacina) van 13 februari jl. Een uniek project met bijdragen van meer dan 140 (bekende en onbekende) auteurs met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. De auteurs reflecteren op de vraag ‘waar onze moraal vandaan komt’, vanuit hun zeer uiteenlopende expertise en visie op mens, ethiek en samenleving.

Bijdrage bisschop De Korte over MORAAL-EN-PLURIFORMITEIT

Andere berichten