St. Luciakerk te Ravenstein

11 september 2018

WE ZIJN ER NOG NIET UIT !!!

Na een lang onderzoek naar de oorzaak, gevolgen en de oplossing van het loslaten van stukken van het gestucte koepelgewelf in de St. Luciakerk zijn we er helaas nog niet uit.

Waarom duurt het zo lang?
In een eerste rapportage van het door ons ingehuurde bureau RASP-stuc advice and design bleek dat hierin niet of nauwelijks werd ingegaan op de mogelijke oorzaken van het loslaten van het stucwerk in het koepelgewelf. Het grootste bezwaar vanuit het parochiebestuur over dat rapport was dan ook dat het bestuur altijd aansprakelijk zou worden gesteld bij openstelling van de kerk. Ook werd er geen daadwerkelijke oplossing voor het probleem geboden.
Er is toen een gesprek geweest met de heer W. Freling van bovengenoemd bureau. Hij gaf aan dat hij de rapportage zodanig aan zou passen dat de oorzaak, de gevolgen en de oplossing duidelijk in het rapport verwoord zouden worden, en er zodoende een oplossing voor het probleem zou worden aangedragen. Afhankelijk van de kosten van de uitkomst hiervan zou het parochiebestuur – in overleg met het bisdom van ’s-Hertogenbosch – dan kunnen bezien of de St. Luciakerk, na eventuele restauratie en/of renovatie, weer opengesteld zou kunnen worden.
Ook het gewijzigde en aangevulde rapport, zeg maar het tweede rapport, gaf evenwel geen duidelijkheid over de oorzaak, de gevolgen en de oplossing. Daardoor zag het parochiebestuur zich genoodzaakt de kerk nog niet open te stellen voor de erediensten.

Inmiddels waren we maanden verder, het was al 30 mei 2018. Op dat moment heb ik – namens het parochiebestuur – de beslissing genomen om het tweede rapport van bovengenoemd bureau ter advisering voor te leggen aan drie onafhankelijke instanties, t.w. de jurist en lid van de Commissie van beheer van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, de specialist van de parochiële verzekeringsmaatschappij Donatus en een deskundige op het gebied van monumenten van het Monumentenhuis Brabant.
Alle deze instanties kwamen tot nagenoeg dezelfde conclusie: het rapport gaat met name in op de kunsthistorische aspecten van de schilderingen op het gestucte koepelgewelf, maar niet op de bouwfysische toestand van dit stucplafond. Verzekeringsmaatschappij Donatus vult hierbij nog aan: “Indien het parochiebestuur het kerkgebouw openstelt en er ontstaat zaak- en/of letselschade ten gevolge van vallend stucwerk, dan is de parochie daarvoor aansprakelijk. Men wist immers al geruime tijd dat er vallend stucwerk zou kunnen komen.”
In deze conclusie kon de jurist van het bisdom van ’s-Hertogenbosch zich volledig vinden.

Wat gaan we nu doen?
We hebben bouwbedrijf Van Dinther uit Schaijk gevraagd, om – samen en in overleg met het bisdom van ’s-Hertogenbosch en enkele deskundigen op het gebied van restauratie en restauratietechnieken – te gaan kijken op het koepelgewelf en naar de lantaarn op de koepel van de St. Luciakerk te Ravenstein. Samen hopen we dan een oorzaak te vinden, om vervolgens – zo mogen we hopen – tot een oplossing te kunnen komen. Afhankelijk van de kosten van een mogelijke restauratie en/of renovatie zal het parochiebestuur – in overleg met het bisdom van ’s-Hertogenbosch – een besluit nemen of er tot restauratie en/of renovatie van het koepelgewelf kan worden overgegaan.

U wordt uiteraard van de gang van zaken op de hoogte gehouden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Harrie Boot
bestuurslid en portefeuillehouder vastgoed en bouwzaken van de parochie H. Johannes de Doper

Andere berichten