Racisme als een morele kwestie

31 maart 2022
Graag brengen we deze verdiepingsavond nogmaals onder de aandacht.
Priester en moraaltheoloog dr. Anton ten Klooster zal ons meenemen door een interactieve lezing over racisme en legt hij uit op welke manier we kunnen luisteren naar ervaringen van slachtoffers. Hij gaat ons laten ervaren hoe onze eigen denkbeelden zijn gevormd en wat we hiervan kunnen leren.
Wil je hier meer over horen? Dan zien we je graag vanavond in het bisdomkantoor Den Bosch!
Inloop vanaf 19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Andere berichten