Op zoek naar het Mysterie

13 mei 2022

Lezing van Jim Schilder

 

In beschouwingen over de Eucharistie wordt vaak verwezen naar “The Eucharist” (“De Eucharistie”) van de orthodoxe priester en theoloog Alexander Schmemann (1921-1983). Hij schreef het boek kort voor zijn dood. Het leest als een gepassioneerd geestelijk testament (waarbij hij niet altijd de nuance zoekt).

Schmemann meent dat in de beleving van de Eucharistieviering essentiële elementen verloren zijn gegaan, in zowel de orthodoxe als de rooms-katholieke Kerk. Simpel gezegd vindt hij dat de beleving van het goddelijk mysterie ernstig heeft geleden onder een soort ‘vermaatschappelijking’ van de Mis. Onze blik, onze ervaring is steeds horizontaler geworden, en dat is ten koste gegaan van de mystieke relatie met boven.

Schmemann noemt de Eucharistie een “sacrament van het Koninkrijk”, dat in de eerste plaats is bedoeld om ons in contact te brengen met God. Zijn vurige overtuiging en de woorden waarin Schmemann daar uiting aan geeft, zetten af en toe de deur open naar dat Koninkrijk. Daardoor kunnen wij als mens even deelhebben aan een werkelijkheid die voor ons onvatbaar is, en die tegelijk al onder ons aanwezig is. Kunnen we God in ons midden ervaren? Tijdens deze lezing bekijkt Jim Schilder de Eucharistieviering stap voor stap door de ogen van Schmemann.

De lezing duurt ongeveer drie kwartier; daarna is er gelegenheid tot uitwisseling.

Biografie:

Jim Schilder sss (1956) studeerde aan de School voor de Journalistiek (1983, Utrecht) en aan het seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam (2012, Vogelenzang). Hij werkte als journalist o.a. bij weekblad De Tijd, HP/De Tijd. Ook was hij correspondent in New York voor Nederlandse en Vlaamse media. Na zijn priesterwijding in 2012 was hij verbonden aan de Nicolaasbasiliek in Amsterdam, waar hij veel ‘nieuwe katholieken’ heeft begeleid op hun weg naar de Kerk. In 2021 trad hij in bij de Congregatie van het Heilig Sacrament (afkorting: sss). Sinds enige tijd is Jim Schilder medewerker van het Centrum van parochiespiritualiteit.

(Bron: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/)

 

Tijd:                Dinsdag 17 mei 2022 om 19.30 uur.

Locatie:         Den Achterhof, Hamstraat 1, Huisseling

Een tip: Voorafgaand aan de lezing zal er om 18.45 uur in de H. Lambertuskerk te Huisseling een Eucharistieviering plaatsvinden.

Andere berichten