Naar een toekomstbestendige parochie H. Johannes de Doper

5 februari 2019

Beste parochianen en andere betrokkenen,

Na de samenvoeging van verschillende parochies tot de H. Johannes de Doperparochie wil het parochiebestuur zich een beeld vormen van de mogelijkheden voor doorontwikkeling en herbestemming van alle kerkgebouwen en kapellen binnen de parochie.
Het parochiebestuur wil namelijk goed toegerust zijn naar de toekomst toe. Diverse zaken zijn hierbij aan de orde. Natuurlijk het afnemend aantal kerkbezoekers, terwijl de kosten alleen maar toenemen. Maar ook andere vragen spelen hierbij een rol, zoals:
– Hoe zit het met de bouwtechnische staat van de kerkgebouwen en de kosten die gemoeid zijn om deze te herstellen?
– Wat is de ruimtelijke context rond een kerkgebouw en hoe is het bestemmingsplan technisch geregeld?
– Zijn er ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, zodat er inkomsten kunnen worden verkregen?
– Kan nevenbestemming voor sommige kerkgebouwen wellicht een optie zijn?

Om hier goed zicht op te krijgen heeft het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper het Monumentenhuis Brabant opdracht te gegeven om een onderzoek uit te voeren.
Het Monumentenhuis Brabant is een deskundige organisatie, die vanuit de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) is ontstaan.
In het onderzoek worden alle kerkgebouwen binnen de parochie betrokken, alsook twee kapellen. Het betreft de H. Antonius Abtkerk te Reek, de St. Luciakerk te Ravenstein, de H. Antonius Abtkerk te Overlangel, de St. Willibrorduskerk te Demen, de H. Antonius Abtkerk te Schaijk, de St. Victorkerk te Neerloon, de St. Lambertuskerk te Huisseling, de St. Vincentiuskerk te Deursen en de St. Sebastianuskerk te Herpen. Verder worden de St. Jozefkapel te Ravenstein en de St. Annakapel te Koolwijk onderzocht.

Het parochiebestuur is zich ervan bewust dat het – eventueel – doorontwikkelen en herbestemmen van kerken een gevoelig onderwerp is, dat heel veel emoties oproept. Daarom zal er zorgvuldig worden gecommuniceerd, waarbij op het juiste moment de juiste stappen zullen worden gezet.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Harrie Boot, lid van het bestuur van de parochie
H. Johannes de Doper. U kunt hem bereiken via 0486-461986, 06-15487612, of boot18@planet.nl

Andere berichten