Mariaviering in Neerlangel

5 mei 2017

Maandagavond 1 mei vond de opening plaats van de Maria meimaand. Dit geschiedde door een gebedsviering in de St. Jans kerk te Neerlangel om 19.00 uur. De Maria liederen werden verzorgd door het koor van de Vrienden van St. Jan met begeleiding door organist Mark Kuypers. Een aantal kerkbezoekers, waaronder enkele kinderen, leverden hun bijdrage door gebed, het aanmaken van kaarsen, het plaatsen van bloemen en het visualiseren van Maria’s mantel als teken van smarten, liefde, hoop en bescherming. Een goede viering met veel devotie in een volle St. Jans kerk.

Andere berichten