Maatregelen Nederlandse bisschoppen

25 maart 2020

Corona-dossier: maatregelen, gebeden, vieringen, bemoediging en acties.

Op deze pagina treft u de laatste stand van zaken tijdens de coronacrisis.

Maatregelen (afgekondigd op: 23 maart 2020)

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd. “Ten tijde van Covid-19” uitgevaardigd. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

Gebeden en vieringen

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

· Gebed van de bisschoppen

· Download de gebedskaart over de geestelijke communie.

· Noveengebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

· Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood

· De gebedsviering ter afsluiting van de gebedscirkel “Biddend Verbonden” uit de Sint-Janskathedraal van zondag 22 maart jl.

· KRO-NCRV zendt op zondag de Eucharistieviering uit op televisie, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Of kijk hier terug.

· vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

· Radio Maria zendt iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Bemoediging

Bisschop Gerard de Korte schreef enkele woorden ter bemoediging:

· Woord ter Bemoediging 1: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7). (13 maart 2020)

· Woord ter Bemoediging 2: Vertrouwen houden in een onzekere tijd. (23 maart 2020)

Acties

· Steek een kaarsje op via Kerk-in-Nood.

· Klokken van hoop. De klokken worden geluid als teken van hoop en troost voor alle mensen op woensdagavond van 19.00-19.15 uur.

 

Voor vragen over het bovenstaande

mail naar: communicatie@bisdomdenbosch.nl

bel naar: 073 523 2058

 

Andere berichten