Lezingenreeks: Economie, ecologie en spiritualiteit.

29 december 2018

Woensdag 30 januari vindt de eerste lezing plaats in deze reeks.

Helaas is het niet zo dat we als mensen van de 21ste eeuw leven in eenheid, in vrede, in harmonie met God, met Zijn schepping en met onze mede-schepselen. Het lijkt er immers op dat we het geld en de natuur en nota bene ook de mens zelf steeds meer (zijn gaan) zien als doel op zich. In ons door-en-door welvaartsdenken staat alles in dienst van de economische voortuitgang en groei. Een gevolg hiervan kunnen we om ons heen waarnemen – in de afgelopen decennia tot op de dag van vandaag: de ene crisis volgt op de andere, met als dieptepunt: de ecologische crisis vanwege de klimaatverandering.

De vraag is: hoe gaan we om met al deze crisissen? En: wie en of wat kan ons de weg wijzen, ons helpen om eruit te komen en of zijn deze te voor komen? En ook: kunnen we momenteel eigenlijk nog (wel) spreken over het eigentijdse begrip van duurzaamheid? En zo ja, wat houdt dat dan in?

Van harte welkom!

Andere berichten