Lezing: Christelijke meditatie, de weg naar spirituele verdieping

3 december 2019

Tijdens deze lezing zal Sicco Claus ingaan op wat hij ziet als het belang van Christelijke meditatie. Meditatie is een heel ruim begrip en mensen geven er allerlei invullingen aan. Sommigen denken hierbij aan wat zweverig doen op een kussentje. Anderen verbinden het met het overdenken van de Schrift of misschien zelfs wel aan de specifieke betekenis die Ignatius van Loyola (16e eeuw) hieraan heeft gegeven in zijn Geestelijke oefeningen. Weer andere zullen denken aan de plek van meditatie binnen de Lectio Divina.

Sicco Claus heeft zich wat betreft zijn visie op meditatie en het belang daarvan laten inspireren door het gedachtegoed van John Main osb. (1926-1982). Deze Benedictijn heeft leren mediteren in het Oosten, in Maleisië. In die streken heeft meditatie vooral de betekenis van het overtijgen van woorden, gedachten en beelden. Maar hij ontdekte dat er ook in de westerse, christelijke traditie een onderstroom bestaat die meditatie op deze manier begrijpt.

In de lezing zal stil worden gestaan bij de creatieve manier waarop  Main de meditatie zoals opgevat door sommige woestijnvaders en hoog-Middeleeuwse mystici heeft verbonden met de meditatie praktijk die hij leerde in het Oosten. Ook zal Sicco Main’s visie geven over de relevantie van deze vorm van bidden zou kunnen zijn voor de spirituele ontwikkeling van christenen in deze tijd.

Sicco Claus (1977) is in het dagelijks leven leraar levensbeschouwing en filosofie aan het Gymnasium Haganum. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over de relevantie van het gedachtegoed van John Main. Om te begrijpen wat meditatie is, is het ook van belang dit te beoefenen. Hij probeert dit zo trouw mogelijk, twee keer per dag, te doen. Sicco is catecheet in de Oud-Katholieke parochie van Den Haag. Verder is hij gek op muziek, dans, toneel, en musea. Eens in de maand verleent hij samen met zijn partner weekendpleegzorg.

Tijdstip: Dinsdag 10 december 2019 om 19.30 uur

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee.

 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

 

Wij hopen u te begroeten en heten u van harte welkom!

Andere berichten