Kevelaer

4 juli 2022

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september 2022

 

“Hemel + Aarde aanraken” is het thema voor het bedevaartjaar 2022.

 

Het is een thema dat voor ons in de bedevaarten naar Kevelaer uit het hart gegrepen is. Hoe mooi ervaren we niet ons samenzijn in vieringen als we onze gebeden van liefde en verdriet gezamenlijk dragen en richten tot Maria Troosteres van de bedroefden. Met hoeveel plezier ervaren we niet ons samenzijn in Kevelaer bij de diensten, op een terras, in een winkeltje of met het delen van een maaltijd.

Als één grote familie ervaren we elkaar. En juist daar in dat vieren en gezamenlijk zijn, komen Hemel + Aarde bij elkaar.

Het kruisteken (wat je ook zou kunnen zien als een plusteken) verbindt ons met elkaar in het teken van links naar rechts en boven en beneden.
Zo komen we bij elkaar in Gods naam op de Aarde.
Die aarde in het hart van Kevelaer ligt nu even open i.v.m. werkzaamheden, om straks een mooier plein te geven. En in de tussen tijd regelen de Broederschappen de voorbereidingen om van 3 september een mooie dag te maken en we daar ons kaarsje van geloof, hoop en liefde in de Maria Basiliek Kevelaer kunnen branden.

Gaat u ook (weer) mee? Wij hopen u op deze reis graag te ontmoeten!

Broederschappen van Ravenstein, Veghel en Oss, met omstreken.

Voor algemene informatie:

Ravenstein,         Diaken René Lamers       0487 510995 / 0612428322
Veghel,                 Det van de Crommert     0413 342024 / 0649626994
Oss,                       Peter of Mia Stoltz          0412 453131 / 0628958281

 

Opgave Ravenstein eo vóór 20 augustus bij:

Wieneke Vissers, Schaijk                            0486-461337
Marij van Diggelen, Reek                            0486-471218
Wim van Berkel, Herpen                             0486-850237
Diaken René Lamers                                   06-12428322

Andere berichten