Kevelaer Bedevaart voor dit jaar afgelast

11 mei 2020

Het blijft iets bijzonders houden, ik bedoel als je op de lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens veel sneller vooruit en ik kijk dan met een meewarige glimlach opzij naar mensen, die de menselijke lopende band bewust ontlopen of vergeten. Een elektronische vrouwenstem boven je hoofd waarschuwt, dat het laatste stukje van de band in zicht komt, het moment dat je weer zelf de benen moet nemen. Ja, er zijn er die haast hebben en staande aan de rechterkant word je nogal eens ingehaald door hen die vrees hebben dat ze de geopende gate gaan missen. Maar de band op Schiphol staat nu oorverdovend stil en de elektronische stem is een zwijgen opgelegd, niemand weet voor hoelang. We moeten immers pijnlijk afstand bewaren.

 

De 1,5 meter zone maakt veel onmogelijk, maar heeft van de andere kant een bijzondere creatieve impuls gegeven. We moeten immers iets doen wat ons hart ons niet ingeeft. We overbruggen plots afstanden op een ongekende wijze. Zelf wonend in het door het coronavirus zwaar getroffen Brabant, weten wij goed waar we over spreken. Het bewaren van de afstand heeft al veel onmogelijk gemaakt.

De geplande bus bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 22 augustus aanstaande is er slechts één van. In goed overleg met de organisatie in Kevelaer, de pelgrim leiders en het pastorale team kunnen wij niet anders, dan het voor dit jaar af te gelasten.

Het reserveren van de bussen, de faciliteiten in Kevelaer, etc. kunnen wij niet in gang zetten zolang er nog veel onduidelijkheid is (hier en over de grens) over hoe wij als samenleving om moeten en kunnen gaan met de situatie.

Onverantwoord om zaken vast te gaan leggen, terwijl het daar nu juist wel de tijd voor is.

 

We wensen u alle goeds en we hopen erop, dat we de draad van de bedevaart in 2021 weer op mogen nemen. Blijf onder de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van

Kevelaer bidden voor de gezondheid van anderen en voor uzelf. En ook al hoort u die stem niet letterlijk, pas goed op uzelf en dat is waar ook: ‘Mind your step’.

 

We sluiten ons aan bij het gebed dat

Paus Franciscus bij een Angelusgebed onlangs uitsprak:

 

Maria,

u schittert altijd op ons pad

als een teken van redding en hoop.

We vertrouwen onszelf aan u toe, gezondheid van de zieken,

die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn,

u stevig staande houdend.

U weet wat we nodig hebben,

en we weten zeker dat u zult voorzien,

zodat wij, net als in Kana in Galilea,

weer vreugde mogen zien en mogen feesten

na deze tijd van beproeving.

Help ons, moeder van Goddelijke Liefde,

om de wil van de Vader te aanvaarden

en te doen wat Jezus ons zei,

die zelf ons lijden op zich nam

en ons verdriet droeg,

om ons, door het kruis, te leiden

naar de vreugde van de verrijzenis.

Amen.

 

Tot u nemen wij onze toevlucht:

wees onze bescherming,

heilige Moeder van God,

wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,

maar verlos ons uit alle gevaren,

gij, glorierijke en gezegende Maagd. Amen

 

Namens het pastorale team en de pelgrim leiders van Kevelaer,

Oss, Ravenstein, Veghel, Landerd, Uden en omgeving.

Andere berichten