Kerstvideo Bisschop De Korte: “Kerstmis in een tijd van onzekerheid”

21 december 2021

Bisschop De Korte
De bisschoppen roepen op om juist nu Kerstmis te vieren. “Kerstmis 2021 vieren we in een tijd van onzekerheid. Veel mensen zijn onzeker door de corona en door de griep. Anderen maken zich zorgen over de toekomst van het klimaat en de toekomst van onze aarde. En toch vieren we weer Kerstmis”, zegt bisschop De Korte. “En toch vieren we weer Kerstmis. We gaan samen met de herders en de wijzen uit het Oosten op weg naar Jezus. En ook wij mogen Hem hulde brengen. We mogen Hem uitnodigen in ons eigen huis.”

Bisschop De Korte: “Het feest van verwondering. Een kind wordt geboren, en voor christenen een heel bijzonder kind. We geloven dat in Jezus God zelf bij ons is gekomen. Wij mogen ook delen in die verwondering. Ik hoop dat Christus ook bij u welkom is in uw eigen leven. En dat u wil leven vanuit zijn evangelie. Vanuit zijn liefde én die beantwoordt met geloof, met hoop en wederliefde. Vanuit die overtuiging wens ik u, uw familie, uw vrienden: een zalig, een gezegend kerstfeest.”

Pijn onderweg
“Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. We vieren dat God zelf met ons op weg gaat. Dat Hij niet alleen die weg wijst, maar die ook voor ons wil worden”, zegt bisschop Liesen in de video die de reeks opende op 17 december. “Dichter kon God niet bij ons komen”, zegt kardinaal Eijk in zijn videoboodschap. “Hij is samen met ons opgetrokken en heeft onze menselijke omstandigheden en condities gedeeld.” In de korte video’s vertellen de bisschoppen over het samen op weg gaan van de herders en de wijzen naar de stal in Bethlehem. “Christus nodigt ons uit om Hem na te volgen en om dat samen als gemeenschap te doen. Dat is in deze coronatijd best wel moeilijk soms”, zegt bisschop Hendriks. En bisschop De Jong vult aan: “Ik weet dat u in uw eigen familie dat samenzijn heel erg waardeert. Dat dit met covid moeilijker is, ervaren we als pijn.”

De weg naar het kind
Bisschop Smeets werpt daarbij de vraag op of we niet uit elkaar drijven en mensen elkaar nog wel weten te vinden. Hij houdt een pleidooi voor gemeenschap en gezamenlijkheid: “We worden opgeroepen om Kerstmis te vieren. Om de weg te zoeken en te vinden naar het Kind dat niet alleen geboren is voor u of voor mij, maar voor u én voor mij.”

Bisschop Van den Hout vergelijkt de herders en de wijzen met beroepsgroepen. Hij vraagt daarom: “Hoe gaan wij als collega’s met elkaar om, als beroepsgroepen op weg? Hoe werken we samen, of niet?” Samen op weg met Kerstmis is ook een samen optrekken van verschillende generaties, zegt bisschop Van den Hende. In de laatste video die op 24 december verschijnt, roept hij op om het kerstevangelie als een groot feest te vieren, “het door te geven en de rijkdom van Gods liefde in ons midden te blijven verkondigen.”

Uitzendschema
De video’s worden gepubliceerd op VierKerstmis.nlKatholiekleven.nl en de websites van de bisdommen. Parochies kunnen de video’s overnemen op hun website. Het thema “Samen op weg” is ontleend aan de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

  • Vier Kerstmis! Mgr. Liesen: “God zelf gaat met ons op weg” (17 december)
  • Vier Kerstmis! Kardinaal Eijk: “Samen op weg met Christus” (18 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. De Jong: “Een geweldig samenzijn” (19 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Hendriks: “Samen als gemeenschap” (20 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. De Korte: “Op weg naar Jezus” (21 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Smeets: “Een Kind is ons geboren” (22 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Van den Hout: “Hoe werken we samen?” (23 december)
  • Vier Kerstmis! Mgr. Van den Hende: “Samen met jong en oud” (24 december)

Andere berichten