Kerkbalans 2019

17 januari 2019

De actie Kerkbalans zit er weer aan te komen. Deze loopt gedurende de laatste twee weken van januari 2019.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de kerken in Nederland en bestaat al vanaf 1973.

Het geld is hard nodig om de kerken een actieve geloofsgemeenschap te kunnen laten zijn. Waar parochianen elkaar ontmoeten tijdens eucharistievieringen en bemoediging en inspiratie ervaren door gezamenlijke geloofsbeleving. Geld is nodig om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu praktiserend katholiek bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Ook parochie H. Johannes de Doper neemt met haar vier locaties deel aan de actie.
Medio januari zal een brief worden verspreid in alle gemeenschappen met het verzoek aan de parochianen om de kerk te willen steunen. Het onderhoud van de kerken, het verwarmen en aankleden van de kerk, de vele parochiële activiteiten en niet te vergeten de personele lasten zijn een zware last. Alleen met en dankzij de inzet van enorm veel vrijwilligers en de bijdrage van de mede-parochianen kan de kerk voortbestaan. Kerk zijn we samen en dan moeten we er ook samen voor zorgen.

In de werkgroep Kerkbalans zit een vertegenwoordiger van iedere locatie. Voor vragen kunt u altijd bij een van hen terecht. Contact opnemen is mogelijk via het secretariaat van de parochie.
Zie ook www.heiligejohannesdedoper.nl

Andere berichten