Kerkbalans 2017

23 oktober 2017

Denkt u nog aan uw parochiebijdrage voor 2017?

We zijn al weer aanbeland in de herfst van het lopende jaar, de vakanties liggen achter ons en het einde van het jaar komt al weer in zicht. Reden waarom wij u vriendelijk willen vragen na te kijken of u de jaarlijkse (vrijwillige) parochiebijdrage voor het jaar 2017 al over heeft kunnen maken. Mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt en wilt u dit alsnog doen. Mocht u de bank opdracht hebben gegeven dit bedrag jaarlijks aan het eind van het jaar automatisch over te maken, dan is dit verzoek uiteraard niet op u van toepassing. Zoals bekend wordt de bijdrage aangewend voor het onderhouden en verwarmen van de kerkgebouwen, personele kosten, uitgaven voor de erediensten, secretariaat, werkgroepen, koren etc. Naast het feit dat de kerken voor de erediensten worden gebruikt, zijn het in alle kernen markante gebouwen. Alle reden om deze gebouwen gezamenlijk in stand te houden. Bovendien vallen ze als Rijksmonument onder het Cultureel Erfgoed.
Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Andere berichten